Ändrad trafikreglering i centrum fr.o.m. 12.12.2019

Menneen Ajan Joulumarkkinoiden 2019 markkina-alueen kartta

Forna tiders julmarknad i omgivningen kring kyrkplanen i Lojo 14-15.12.2019

Marknadsdagarna lördag 14.12 kl. 10.00-16.00 och söndag 15.12. kl. 11.00 – 16.00. Anställda vid enheten för byggherreverksamhet och stadsteknik tar hand om de behövliga trafikregleringarna i omgivningen kring S:t Lars kyrka i Lojo, Lojo museum och huvudbiblioteket såsom under tidigare år.

I julmarknadsområdet byggs så kallade stadens stånd från och med torsdag 12.12 kl. 17.00. Då är området kring kyrkplanen helt avstängt för övrig trafik för att de som sätter upp stånden ska kunna arbeta säkert och obehindrat.  Under den här tiden får man inte heller parkera inom området kring kyrkplanen. Förbudet gäller också slutet av Sibeliusgatan och Kyrkogatan på Larsgatans sida. Försäljare kan börja sätta upp sina egna stånd och dekorera stadens stånd på fredag 13.12 från kl. 12. Då ska all extra trafik såväl som obehöriga bilar vara borta från julmarknadsområdet.

Området är helt avstängt för fordonstrafik under perioden fre 3.12 kl. 12.00 – mån 16.12  kl. 7.00. Infart till tomter är dock tillåten. Försäljarna plockar ner sina stånd genast efter att marknaden är slut söndag 15.12 kl. 16.00.  Stadens stånd plockas ner söndag 15.12 kl. 17.00 och arbetet är klart på söndagskvällen före kl. 23.00.

Lojo stad/byggherreverksamhet och stadsteknik

https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/poikkeavat-liikennejarjestelyt-lohjan-keskustan-alueella-12.12.2019-alkaen.html

Relaterade nyheter:

Share This