Alla begränsningar som gäller offentliga tillställningar inomhus avvecklas även i Lojo

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 11.2.2022 ett beslut med vilket alla publikbegränsningar för tillställningar som ordnas inomhus avvecklas fr.o.m.14.2.2022 i Nyland. Till offentliga tillställningar, evenemang, konserter och matcher som ordnas i inomhuslokaler som drivs av Lojo stad kan nu tas in åskådare enligt det maximala personantal som fastställts för respektive lokal. Beslutet gäller stadens teater, orkester, Laurentiussalen, Tytyri gruvmuseum, biblioteken, ungdomsgårdarna och motions- och idrottslokalerna. De enheter i staden som ordnar tillställningar meddelar om ändringarna separat via sina egna kanaler.

I lokaler som är avsedda för kunder och deltagare ska verksamheten dock fortfarande kunna ordnas så att man kan förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan dem som deltar i verksamheten.

När begränsningarna avvecklas blir aktörernas ansvar för att ordna evenemang på ett hälsosäkert sätt i olika lokaler samt deltagarnas eget ansvar att undvika nära kontakter, vidta hygienåtgärder och isolera sig när man är sjuk allt viktigare när det gäller att undvika smittspridning.

Relaterade nyheter:

Share This