Aktuellt om coronaviruset i Finland 9.3.2020

Lapsi pesemässä käsiä

Coronavirussituationen förändras dagligen. I Finland har det hittills konstaterats 30 laboratoriebekräftade sjukdomsfall, av vilka största delen har varit lindriga. Antalet fall inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt var 14. Institutet för hälsa och välfärd informerar om coronaviruset på sin webbplats  https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Telefonrådgivningen om coronaviruset ger allmän information om det nya coronaviruset på numret 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Förberedelserna i Lojo

Lojo stad är beredd på infektionssjukdomar enligt de nationella anvisningarna. Vid alla enheter är man uppmärksam på åtgärder för att bekämpa allmänna infektioner och är beredd att sätta in insatser om t.ex. en del av personalen eller klienter blir sjuka. Situationen övervakas noggrant och vid behov ges aktuell information.

Utrikesministeriet har gett ett nytt resemeddelande om Italien

Utrikesministeriet uppmanar i sitt resemeddelande 9.3 att undvika resor som inte är nödvändiga i norra Italien i regionerna Veneto, Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Marcheta. Om du ska åka utomlands, se aktuell information på Utrikesministeriets webbplats. https://um.fi/resande

Gör så här

För att skydda dig mot luftvägsinfektioner:

  • Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.
  • Kom ihåg att tvätta händerna noggrant!

Om du rest i epidemiområdet behöver du kontakta hälsovården bara om du får symtom som tyder på en akut luftvägsinfektion, till exempel feber, hosta och andnöd, inom 14 dygn efter att du lämnade området. Genom att ringa din egen hälsostation får du anvisningar om hur du söker vård. Utanför tjänstetid är numret 116117.

Kontaktinformationen för hälsostationerna finns på Lojo stads webbplats.

Terveysasemien yhteystiedot
Share This