Aktuellt HUS 11.4.2022: Inverkan av vårdarfackens strejk på patientvården

Aktuellt HUS 11.4.2022:

Vårdarfacken Tehys och SuPers strejk som inleddes 1.4.2022 har stor påverkan på HUS Diagnostikcentrums verksamhet. Situationen är utmanande. Vi arbetar med den personalstyrka som anvisats för skyddsarbete och vi har varit tvungna att stänga en stor del av enheterna. Vi kan inte nödvändigtvis i alla situationer säkra brådskande provtagningar, undersökningar eller jourundersökningar.

Lägesbilden uppdateras kontinuerligt. Vi har en uppdaterad webbplats för patientinformation på https://www.hus.fi/sv/aktuellt/inverkan-av-arbetstagarorganisationernas-strejk-pa-patientvarden. Strejkinformation för HUS vårdpersonal uppdateras på sidan https://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoitajajarjestojen-lakon-vaikutukset-potilaita-hoitaville-ammattilaisille.

HUS informerar om effekterna av strejken också genom pressmeddelanden och e-post. Pressmeddelandena om strejksituationen som publicerats under strejken finns på HUS webbplats https://www.hus.fi/sv/aktuellt .

-HUS Diagnostikcentrum, kommunikation-

Relaterade nyheter:

Share This