Information om organisering av undervisningen

Enligt de riktlinjer som statsrådet fastställde 16.3.2020 stängs skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets … Read more