Så här skapar du Wilma-användarnamn

VÅRDNASHAVARENS STARKA IDENTIFIERING OCH FULLMAKT

Ett Wilma-användarnamn skapas med stark identifiering via tjänsten Suomi.fi. För att logga
in behöver du ett mobilcertifikat, nätbankskoder eller ett certifikatkort. Ett barn kan endast
med stark identifiering kopplas till ditt användarnamn. Det här kallas för fullmakt. Om
vårdnadshavaren har flera barn som står under sin vårdnad, är det bra att på samma gång
ge fullmakt enligt anvisningarna.

Gör så här om du för första gången skapar Wilma-användarnamn i Lojo stads Wilma:

 1. Gå till https://lohja.inschool.fi/connect?langid=2 i webbläsaren på datorn.
 2. Skriv din e-postadress i fältet. Adressen blir ditt Wilma-användarnamn. Klicka på “Skicka bekräftelse”. Öppna din e-post. → Obs! Om bekräftelsen inte visas i din e-post, kontrollera din skräppost.
 3. Öppna den bekräftelse som Wilma skickade. Genom att klicka på bekräftelsen kan
  du fortsätta med att skapa ett användarnamn.
 4. Kryssa för i listan daghem eller skola för barnet som står under vårdnad och klicka
  på knappen Följande.
 5. Gör stark identifiering genom att klicka på “Gå till identifiering” och genom att agera
  enligt anvisningarna, det vill säga genom att använda mobilcertifikat eller dina
  nätbankskoder.
 6. Välj punkten “Vårdnadshavarens uppgifter är tillgängliga via Myndigheten för
  digitalisering och befolkningsdata” i ett Wilma-fönster som öppnas. Välj inga andra
  alternativ!
 • Klicka på knappen “Hämta den som står i din vårdnad”. Systemet leder dig till tjänsten Suomi.fi. Välj ett barn som är inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning i Lojo stad.
 • Klicka på knappen “Bekräfta och gå till e-tjänster”.
 • Du återvänder till Wilma-sidan. På sidans överkant finns nu ditt barns namn.
 • Genom att på nytt välja “Vårdnadshavarens uppgifter är tillgängliga via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata” och “Hämta den som står i din vårdnad” kan du söka nästa person som står i din vårdnad.

Gör de punkter som markerats med en pil lika många gånger som antalet barn som
står i din vårdnad inom småbarnspedagogiken i Lojo, inom grundläggande
utbildning eller gymnasieutbildning.

 1. Efter din sista sökning klicka på knappen Följande, och du får kontrollera dina
  uppgifter och slutföra skapandet av användarnamnet enligt Wilma-anvisningarna.
 2. Skapa ett Wilma-lösenord (ett lösenord ska vara minst 8 tecken långt och ska
  innehålla minst tre av följande: stora bokstäver, små bokstäver, nummer eller
  specialtecken).
 3. Kontrollera ännu de uppgifter som du angett och skapa ett användarnamn.
 4. Den e-postadress som du angett fungerar som Wilma-användarnamn.

Att lägga till ett barn till ett Wilma-användarnamn som redan finns

Logga in i Wilma i webbläsaren. Gå efter inloggningen från ikonen Inställningar till sidan
Nyttjanderätt. Du kan lägga till ett barn genom att klicka på knappen Lägg till roll. Välj rätt
enhet för småbarnspedagogik eller grundläggande utbildning och följ punkterna 4 och 5 i
anvisningarna ovan.
Endast officiella vårdnadshavare kan skapa ett Wilma-användarnamn via
Suomi.fi-identifieringen. Om du inte lyckas med att skapa ett Wilma-användarnamn via
Suomi.fi-identifieringen, vänligen skicka e-post till varhaiskasvatus@lohja.fi eller
perusopetus@lohja.fi.

 

Aiheeseen liittyvää: