Lojo stads understöd för kulturverksamhet

Suosituimmat:

UNDERSTÖD FÖR KULTURVERKSAMHET

Verksamhetsunderstöd: för kulturverksamhet som är föreskriven i stadgarna för Lojoföreningar; sista ansökningsdag tis 31.3.2020 kl. 15 (ansökan ska vara framme då).

Projektunderstöd: för föreningars, sammanslutningars och privatpersoners kulturverksamhet: ansökningstid året runt.

Understöd för boendeföreningar: ett understöd på 200 € som är avsett för registrerade boendeföreningar i Lojo: ansökningstid året runt.

(NYTT) Understöd från fonder inom kulturverksamhet: ansökningstid senast mån 4.5.2020 kl. 15 (ansökan ska vara framme då).

  1. Kulturfonden för barn och unga
  2. Fonden för stadsinnehåll
  3. Kulturfonden för seniorer
  4. Kulturfonden för mindre bemedlade

Elektronisk ansökningsblankett för verksamhetsunderstöd

Elektronisk ansökningsblankett för projektunderstöd / understöd för boendeföreningar

Elektronisk ansökningsblankett för understöd från kulturfonder

Adressen för ansökningar per brev: Ansökan om understöd ovan ska i första hand lämnas in elektroniskt.  Den utskriftsbara blanketten för ansökan om understöd för kulturverksamhet kan också skickas per brev: Lojo stad, Registratorskontoret, Understöd för kulturverksamhet, Kalle Ryökäs, PB 71, 08101 LOJO OBS! Ange tydligt på kuvertet vilken typ av understöd du ansöker om (verksamhetsunderstöd, projektunderstöd, understöd från kulturfonder). Med samma ansökningsblankett söks bara ett understöd åt gången (antingen projekt- eller verksamhetsunderstöd eller understöd från kulturfonder).

Mer information: Kulturproducent Kalle Ryökäs, tfn 044 362 1130, kalle.ryokas(at)lohja.fi