Händer under sportlovet 20.-26.2.2023

Lojo stad erbjuder aktiviteter för skolelever i alla åldrar och för barnfamiljer.

Lojo stads ungdomsarbete erbjuder barn och unga enastående sätt att fira ett trevligt och minnesvärt sportlov. Under sportlovsveckan 8 erbjuder vi mångsidiga aktiviteter, till exempel natt på ungdomsgården, samt karting, spelkvällar och mycket annat. Kom och fira ett oförglömligt sportlov i trevligt sällskap!
På denna sida informerar vi om stadens sportlovsverksamhet för skolelever och familjer; mer information på Lojos hobbykalender: https://harrastukset.lohja.fi/sv

Share This