Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 16.11

Under den senaste veckan (vecka 46) har 4 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 102 i Lojo. Incidensen i Lojo under de senaste 14 dygnen är 20/100 000 (fall per invånare) och i Nyland är incidensen 106/100 000. Incidensen i hela landet är 50,4. Antalet smittfall har ökat något både i Nyland och i hela landet, liksom behovet av sjukhus – och intensivvård.

Lojo stads enhet för smittsamma sjukdomar påminner om användningen av munskydd  

Det är viktigt att man använder munskydd. Om till exempel en anställd eller studerande på andra stadiet blir utsatt för corona under sin arbets- /skoldag och både den som insjuknat i corona och den som blivit utsatt för det har använt munskydd enligt anvisningarna, behöver man inte sätta de utsatta i karantän. Det lönar sig alltså att använda munskydd så att vi kan ordna de tjänster som behövs och se till att arbets- studiemiljön är säker för alla. 

Personalen i årskurserna 7-9 använder också munskydd  

Från och med måndag 16.11.2020 gäller i Lojo en rekommendation om användning av munskydd för hela personalen i årskurserna 7-9.
Användning av munskydd rekommenderas i Lojo i följande situationer och för följande personer

  • I kollektivtrafiken där närkontakt inte alltid kan undvikas.
  • Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
  • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
  • I läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.
  • I offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

Lojo stad rekommenderar försiktighet när man ordnar julfester.

De vanligaste smittkällorna just nu är familjemedlemmar, arbetsplatser och vänner.
THL publicerade en anvisning 9.11.2020 Festsäsongen börjar – fira julfest tryggt!

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/festsasongen-borjar-fira-julfest-tryggt-

Vid planeringen av gemensamma sammankomster är det viktigt att beakta de anvisningar och rekommendationer som myndigheterna i det egna området ger och som beror på vilket skede epidemin är i. Vid epidemins samhällsspridning kan kommunerna rekommendera begränsningar av antalet deltagare också vid privata tillställningar.

Share This