Näin kaupunki viestii koronasta

Kaupunki viestii koronatilanteesta monikanavaisesti. Kaupunki julkaisee 12.10. alkaen joka maanantai yleiskatsauksen Lohjan koronatilanteesta. Katsauksessa kerrotaan koronatartuntatilanne Lohjalla sekä muita ajankohtaisia asioita.

Missä kanavissa Lohjan kaupunki viestii koronasta?

Kaupunki viestii koronatilanteesta monikanavaisesti.  Koronaan liittyvät Lohjaa koskevat tiedotteet julkaistaan:

Kaupunki selvittää tapoja tavoittaa myös ne kuntalaiset, jotka eivät ole verkossa, tai paikallislehtien lukijoita.

Kaupungin henkilökunta saa tiedotteet sisäisesti esimiesten sekä sisäisen verkkopalvelun, eli intran kautta.

Koronaviestintään liittyvät tiedotteet julkaistaan myös ruotsinkielellä osoitteessa www.lohja.fi/sv ja tärkeimmät uutiset myös Lohjan kaupungin Facebook –sivuilla.

Uusimmat tiedot valtioneuvoston linjauksista sekä valtakunnallisesta koronatilanteesta löytyvät Valtioneuvoston, THL:n ja Hus:n verkkosivuilta.

Mitä Lohjan kaupunki viestii koronasta ja kuinka usein?

Kaupunki tiedottaa Lohjan aluetta koskevista koronaan liittyvistä suosituksista ja linjauksista sekä palvelumuutoksista, mahdollisimman nopeasti. Yksittäisistä koronatartunnoista ei erikseen tiedoteta, ellei tilanteeseen liity joukkoaltistumisia jotka vaativat julkista tiedottamista.

Kaupunki julkaisee 12.10. alkaen joka maanantai yleiskatsauksen Lohjan koronatilanteesta. Katsauksessa kerrotaan koronatartuntatilanne Lohjalla sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ketkä vastaavat Lohjalla suosituksista ja johtavat toimenpiteitä?

Lohjan kaupunki noudattaa valtioneuvoston ja  THL:n linjauksia sekä alueellisten ja paikallisten tartuntatautiviranomaisten linjauksia sekä suosituksia omassa toiminnassaan.

Lohjalla tilannetta johtaa kaupungin johtoryhmä kaupunginjohtaja Mika Sivulan johdolla yhteistyössä pandemiajohtoryhmän kanssa, jota johtaa vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen.

Pandemiajohtoryhmään kuuluvat tartuntataudeista vastaava lääkäri, avosairaanhoidon ylilääkäri Tanja Nummila, johtava ylilääkäri Jari Linden, ylihoitaja Hannele Patjas ja tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.  Ryhmä kokoontuu kulloinkin pandemiatilanteen vaatimassa aikataulussa.

Uudenmaan alueen pandemiatilannetta käydään tällä hetkellä viikoittain läpi HUS-Uusimaan alueellisessa koordinaatioryhmässä, jonka jäsen pandemiapäällikkö on. Lisäksi kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit Uudenmaan alueelta kokoontuvat viikoittain.  Pandemiajohtoryhmä nojaa päätöksissään sekä Uudenmaan alueen yhteiseen näkemykseen, että paikalliseen tilannekuvaan.

Kaupungin johtoryhmä käsittelee koronatilannetta joka maanantai. Johtoryhmässä on mukana myös pandemiapäällikkö. Tilanteen niin vaatiessa, johtoryhmä kokoontuu jopa useita kertoja päivässä.

Palautteet ja kehitysideat liittyen kaupungin koronaviestintään voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: viestinta@lohja.fi.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This