Koronatilanne Lohjalla –katsaus tartuntatilanteeseen ja ajankohtaisiin 17.1.2022

Koronatapausten määrä on viimeisten viikkojen ja päivien aikana kasvanut kovaa vauhtia.

Tammikuun alusta lukien Lohjalla on todettu jo 1267 uutta koronavirustartuntaa. Otetuista näytteistä noin 30 % on ollut positiivisia. Koronatartuntoja on kaikissa ikäryhmissä.

Koronarokotukset etenevät hyvää vauhtia. 12 vuotta täyttäneistä 89,5 % on saanut 1. rokotteen, 2. rokotteen 87 % ja 3. rokotteen 45 %. Myös 5 – 11- vuotiaiden rokotukset ovat käynnissä.

Karanteenikäytännöissä muutoksia – eristysaika lyheni viiteen päivään

Eristys

 • Kun sairastut koronaan, pysy kotona äläkä kutsu vieraita luoksesi. Älä mene julkisille paikoille tai mihinkään, missä joudut ihmiskontaktiin. Saat olla tekemisissä vain samassa taloudessa asuvien henkilöiden kanssa.
 • Pyydä, että ruoka- tai apteekkiostokset hoitaa toinen henkilö, joka ei ole sairastunut. Voit myös tilata monista kaupoista tai ravintoloista ruokalähetyksen kotiisi verkossa tai puhelimitse.
  Kuinka pitkään kotona tulee pysyä?
 • Pysy kotona, kunnes oireidesi alusta on kulunut vähintään 5 vuorokautta. Tämän jälkeen voit palata normaaliin arkeen, jos mahdollinen kuume on pois ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä.

Mistä saan todistuksen työnantajalle / KELAlle?

 • Positiivisen pikatestituloksen perusteella sinulle voidaan kirjoittaa sairauslomatodistus. Ota tarvittaessa yhteys omaan terveysasemaasi.
 • Positiivisen PCR -tuloksen perusteella sinulle kirjoitetaan todistus tartuntatautipäivärahaa varten ilman eri yhteydenottoa niiden tietojen perusteella, jotka olet syöttänyt koronabottiin. Todistus tulee kotiin postitse muutaman viikon viiveellä. Eristyksen kesto on viisi päivää oireiden alusta. Jos olet selkeästi oireinen viidentenä sairauspäivänä, ota yhteyttä Lohjan tartuntatautitiimiin 24/7 Yhteydenotto (klinik.fi).
 • Jos sinulla on oireita vielä kymmenen päivää oireiden alusta ja tarvitset sairauslomatodistusta, ota yhteyttä omaan työterveyshuoltoon tai omalle terveysasemalle.

Tartunnan jäljitys

Sinun tulee itse ilmoittaa mahdollisesta altistumisesta niille henkilöille, joiden kanssa olet ollut tekemisissä 48 tuntia ennen oireidesi alkua, eristäytymiseesi asti.
Kaupungin tartunnanjäljitys selvittää ainoastaan suuren riskin tartuntaketjuja terveydenhuollon yksiköissä, hoivalaitoksissa sekä riskiryhmien asumisyksiköissä. Tartunnan saaneiden kanssa lähikontaktissa olleille ei ole mahdollista antaa yksilöllistä neuvontaa tai asettaa tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Ohje koronavirukselle altistuneelle

 • Kun saat tiedon mahdollisesta altistumisesta koronavirukselle, tarkkaile vointiasi viiden vuorokauden ajan viimeisimmästä altistustilanteesta.
 • Jos sinulle tulee koronaan sopivia oireita ja täytät muut testauskriteerit, varaa aika koronatestiin. Jos kriteerit eivät täyty, tee kotitesti.
 • Mahdollisuuksien mukaan jää etätyöhön tai omaehtoiseen karanteeniin ja vältä kontakteja.
 • Käytä maskia, jos joudut asioimaan kodin ulkopuolella tai menet töihin tai kouluun.
 • Oireettomana voit mennä kouluun tai päiväkotiin. Perheen sisäisissä altistuksissa olisi hyvä jäädä viiden päivän omaehtoiseen karanteeniin, jos mahdollista.
 • Riskiammateissa (mm. vanhustenhuolto) toimivien perheensisäisten altistuneiden tulee tarkistaa työhön liittyvä toimintaohje omalta työnantajaltaan.

Jos sinulle tulee koronaan sopivia oireita ja täytät muut testauskriteerit, varaa aika koronatestiin 

Lue lisää: Epäiletkö koronatartuntaa

Koronaviruksen vuoksi yhteys terveydenhuoltoon vaikeaoireisessa taudissa tai kohonneessa tukosriskissä

Pääsääntöisesti koronaviruksen oireita voidaan seurata ja oireita lievittää kotikeinoin. Alla olevasta linkistä avautuu THL:n laatimat kotihoito-ohjeet koronavirukseen sairastuneelle.

THL – Hoito-ohjeet koronavirukseen sairastuneelle.

Tauti on vaikeaoireinen, mikäli et pärjää kotihoito-ohjeiden turvin ja oireesi ovat vaikeat (esim. vaikea hengenahdistus, alentunut tajunnan tila)  tai sinulle tulee verisuonitukoksen oireita kuten ala- tai yläraaja- tai rintakipu tai hengenahdistus, voimakas ja voimistuva päänsärky, toispuoleisia oireita tai voimakas vatsakipu.

Ota yhteyttä

 • Hätätapauksessa 112
 • Virka-aikana > oma terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä > valitse kiireellinen
 • Virka-ajan ulkopuolella 116 117

Koronavirustaudin aiheuttama tukosriskisi voi olla mahdollisesti koholla. Koronavirusinfektioon liittyy kohonnut riski verisuonitukoksille. Toisaalta suurentunut verisuonitukosriski voi lisätä vaikean taudin kehittymistä.

Lievissä infektioissa (lämpö alle 37,5, ei hengenahdistusta tai yskää, ei yli 3 vuorokauden vuodelevon tarvetta) et tarvitse hyytymisenestolääkitystä, vaikka sinulla olisi riskitekijöitä.

Jos taudinkuvasi on vaikeampi ja riskitekijät täyttyvät, tarvitset mahdollisesti hyytymisenestolääkitystä. Arvioi riskitekijöiden täyttyminen: Koronan hoito-ohjeita.

Ota siinä tapauksessa yhteys heti arkena, p. 019 3692319 ja valitse ”kiireellinen”. Numerossa on takaisinsoitto.


Vältetään turhaa testausta

Pyrimme välttämään turhaa testausta, jotta vähäistä testauskapasiteettia voidaan kohdentaa riskiryhmiin ja sote-henkilöstöön palvelujen turvaamiseen. Oireettomia testataan ainoastaan tartuntatautilääkärin erillisestä määräyksestä.

Toivomme työnantajilta joustamista omalla ilmoituksella tapahtuviin sairauspoissaoloihin työntekijöiden sekä heidän lastensa kohdalla.

Testiajan voit varata kriteerien täyttyessä osoitteesta www.koronabotti.hus.fi.

Lisätietoa testaamisen kriteereistä löytyy: Epäiletkö koronatartuntaa


Muista kasvomaskin käyttö

Koronavirusta kiertää väestössä aiempaa enemmän, minkä vuoksi on tärkeää, että maskin käyttöä lisätään.

THL suosittelee, että maskia käytetään kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia.


Yleisötilaisuuksia ja tilojen käyttöä koskevat rajoitukset jatkuvat

Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama kokoontumisrajoitus jatkuu 31.1.2022 asti. Päätöksen mukaan kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Ulkotiloissa kokoontumisten henkilömäärää ei ole rajoitettu, mutta tiloissa täytyy huomioida osallistujien terveysturvallisuus myös jatkossa tartuntatautilain mukaisesti.

Tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan käytön tilojen sulkumääräys jatkuu 24.1.2022 asti. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Ikärajaa on siis nostettu niin, että uuden päätöksen mukaan kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus.

Tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Asiakas-, osallistuja- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös on voimassa 31.1.2022 asti. Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on ehkäistävä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä itse määrittelemillään toimenpiteillä. Toimia voivat olla esimerkiksi asiakasmäärien rajaus, asiakkaiden saapumisen porrastaminen tai asiakaspaikkojen sijoittelu väljästi, ja tilasta vastaavan toimijan tulee kirjata toimet asiakkaiden nähtävillä pidettävään suunnitelmaan.

Lisätietoa löytyy AVIn sivuilta usein kysytyistä kysymyksistä. 

Lue lisää Lohjan kaupungin antamista suosituksista:  Suositukset ja rajoitukset Lohjalla

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This