Båtliv och paddling

Insjöstaden Lojo är också en båtlivsstad.  På båtlivssidorna hittar du information om bl.a. båtplatser, sjösättningsplatser samt hastighetsbegränsningar i Lojo.

De flesta sjöarna i Lojo hör till Karis ås insjösystem.  Finlands miljöcentral uppdaterar de sjöspecifika prognoserna för vattensituationen på miljo.fi-webbtjänsten.

Båtplatsernas läge

Det finns mer än 1 000 båtplatser att hyra på olika håll inom Lojo stads område. Visa på Lojos karttjänst.

Man får fram en bryggkarta för varje brygga genom att klicka på bryggans namn.

Läge Platser
Aurlax, bryggplatser
Enäjärvi, bryggplatser
Hiidensalmi, pålar
Hormajärvi, pålar
Kirmusjärvi, bryggplatser
Gerknäs, bryggplatser
Gerknäs, pålar
Lehmijärvi, pålar
Moisio, bryggplatser
Moisio, pålar
Nummi, pålar
Notvägen, bryggplatser
Ojamo, bryggplatser
Orsnäs, bryggplatser
Paloniemi, bryggplatser
Paloniemi, pålar
Pusula, pålar
Routio, pålar
Salmenmäki i Routio, pålar
Tusastranden, bryggplatser
Tusastranden, pålar
Tusastranden, bojplatser
Voudinpuisto, bryggplatser
Vieremä, bryggplatser
Vieremä, pålar
Alla sammanlagt
375
24
20
10
16
33
13
5
62
10
28
50
30
20
52
63
28
47
14
113
20
7
141
55
15
1 251
Vinterförvaringsplatser
(Hiidensalmi för stora och små båtar, Voudinpuisto, Tusastranden)
158

Ansökan om båtplatser

Sommarsäsongens båtplatser kan hyras årligen alltid i april under året i fråga, närmare tidpunkt preciseras årligen.

Båtplatser för sommarsäsongen 2020 kan köpas webbutiken från och med 15.4.2020.

De som har hyrt en plats förra sommaren kan köpa samma plats om de vill
genom att betala platsen på webbutiken UNDER MARS (2-31.3.2020).

Förvaringsplatser för båtar under vintern kan hyras årligen alltid i september, närmare tidpunkt preciseras årligen.

De som har hyrt en plats förra vintern kan köpa samma plats om de vill
genom att betala platsen på webbutiken  under augusti.

Platser för vintersäsongen 2019-2020 kan nu hyras av alla på webbutiken.

Lediga båtplatser bokas och betalas via webbutiken.

Om är intresserad av en båtplats, men kan inte lösa ut platsen på webbutiken kan du lösa ut den på kundservicen i Lojo stadshus, Karstuvägen 4, Lojo.

Underhåll av båtplatser

Stadsträdgårdsmästaren ansvarar för underhållet av båtplatserna.

Platser för sjösättning

Visa platserna på kartan.

  • Aurlax, lastbrygga
  • Aurlax, sjösättningsramp
  • Moisio, sjösättningsramp
  • Voudinpuisto, sjösättningsramp
  • Hiidensalmi, sjösättningsramp
  • Tusastranden, sjösättningsramp
  • Lojoön, sjösättningsramp