Båtliv och paddling

Insjöstaden Lojo är också en båtlivsstad.  På båtlivssidorna hittar du information om bl.a. båtplatser, sjösättningsplatser samt hastighetsbegränsningar i Lojo.

De flesta sjöarna i Lojo hör till Karis ås insjösystem.  Finlands miljöcentral uppdaterar de sjöspecifika prognoserna för vattensituationen på miljo.fi-webbtjänsten.

Båtplatsernas läge

Det finns mer än 1 000 båtplatser att hyra på olika håll inom Lojo stads område. Visa på Lojos karttjänst.

Man får fram en bryggkarta för varje brygga genom att klicka på bryggans namn.

Läge Platser
Aurlax, bryggplatser
Aurlax, kanotskjulet
Enäjärvi, bryggplatser
Hiidensalmi, pålar
Hiidensalmi, bojpaltser
Hormajärvi, pålar
Kirmusjärvi, bryggplatser
Gerknäs, bryggplatser
Gerknäs, pålar
Lehmijärvi, pålar
Moisio, bryggplatser
Moisio, pålar
Nummi, pålar
Notvägen, bryggplatser
Ojamo, bryggplatser
Orsnäs, bryggplatser
Paloniemi, bryggplatser
Paloniemi, pålar
Pusula, pålar
Routio, pålar
Salmenmäki i Routio, pålar
Tusastranden, bryggplatser
Tusastranden, pålar
Tusastranden, bojplatser
Vohls, pålar
Voudinpuisto, bryggplatser
Vieremä, bryggplatser
Vieremä, pålar
Alla sammanlagt
393
4
24
20
3
10
16
33
13
5
62
10
28
50
30
20
52
63
28
47
14
113
20
7
2
141
55
15
1 278
Vinterförvaringsplatser
(Hiidensalmi för stora och små båtar, Voudinpuisto, Tusastranden)
158

Ansökan om båtplatser

Båtplatser för sommarsäsongen 2020 kan köpas webbutiken från och med 15.4.2020.
De som har hyrt en plats förra sommaren kan köpa samma plats om de vill genom att betala platsen på webbutiken under mars (under perioden 2-31.3.2020).

Förvaringsplatser för båtar under vintersäsongen 2020/2021 kan köpas på webbutiken fr.o.m. 7.9.2020 kl. 8.00.
De som har hyrt en plats förra vintern kan köpa samma plats om de vill genom att betala platsen på webbutiken under augusti (under perioden 3-31.8.2020).

Länk till webbutiken

Om är intresserad av en båtplats, men kan inte lösa ut platsen på webbutiken kan du lösa ut den på kundservicen i Lojo stadshus, Karstuvägen 4, Lojo.

Underhåll av båtplatser

Stadsträdgårdsmästaren ansvarar för underhållet av båtplatserna.

Platser för sjösättning

Visa platserna på kartan.

  • Aurlax, lastbrygga
  • Aurlax, sjösättningsramp
  • Moisio, sjösättningsramp
  • Voudinpuisto, sjösättningsramp
  • Hiidensalmi, sjösättningsramp
  • Tusastranden, sjösättningsramp
  • Lojoön, sjösättningsramp