Båtliv och paddling

Insjöstaden Lojo är också en båtlivsstad.  På båtlivssidorna hittar du information om bl.a. båtplatser, sjösättningsplatser samt hastighetsbegränsningar i Lojo.

De flesta sjöarna i Lojo hör till Karis ås insjösystem.  Finlands miljöcentral uppdaterar de sjöspecifika prognoserna för vattensituationen på miljo.fi-webbtjänsten.

Båtplatsernas läge

Det finns mer än 1 000 båtplatser att hyra på olika håll inom Lojo stads område. Visa på Lojos karttjänst.

Du kan också bekanta dig med platserna i Trimbles e-bokningstjänst där du även hittar information om pris, förtöjning och storlek. https://lohja.venepaikat.fi 

Ansökan om båtplatser

Båtplatser som hyrs ut av staden

Båtplatser som hyrs ut av staden reserveras via Trimbles e-bokningstjänst.

Hyr en båtplats via bokningstjänsten

All information kan ses utan att logga in, men ett användarnamn krävs för att reservera en plats. Tjänsten är öppen dygnet runt.
I det elektroniska bokningssystemet bildas ett personregister utifrån uppgifter för de personer som bokat en båtplats.

Uppgifterna i registret används endast för att hantera bokningen av båtplatser.

Information om hur man skapar ett nytt användarnamn och återställer ett glömt lösenord hittar man bakom LOGGA IN-knappen på bokningstjänsten.
Hyresperioden för en båtplats börjar på våren 1.5. och upphör på hösten 31.10.  Båten kan förvaras året runt vid pålplatserna och i kanothuset.
Hyresperioden för båtens vinterförvaringsplatser börjar på hösten 15.9. och upphör på våren 10.6. med undantag för vinterförvaringsplatsen för stora båtar som är en årsplats.

Ny hyrning av båtplats och byte av plats

Båtplatsen hyrs på nytt alltid i mars. Vi meddelar om det per e-post till dem som föregående period hyrt en båtplats. Hyr en båtplats via bokningstjänsten

De som hyrt en båtplats under föregående period kan byta plats under den allmänna hyresperioden 30.3. -31.10. om de har betalat sin gamla plats under mars. Vid byte av båtplats ska beaktas att ingen gottgörelse av avgiften görs när kunden byter en båtplats till en förmånligare plats. Om man byter till en dyrare båtplats/hamn ska kunden betala skillnaden mellan platspriserna. Vinterförvaringsplatser hyrs på nytt alltid i augusti.  Vi meddelar om det per e-post till dem som föregående period hyrt en båtplats.

Båtplatser för nya hyrestagare

Bokningstjänsten för sommarens båtplatser öppnas för nya kunder 30.3.2023 kl. 9.00.

Bokningstjänsten för vinterförvaringsplatser öppnas för nya kunder 1.9.2023 kl. 9.00.

Hyr en båtplats via bokningstjänsten

Priset för en båtplats är detsamma för både Lojobor och personer som inte bor i Lojo. Priset på platsen är detsamma under hela säsongen, oavsett hyrestidens längd.

Om det inte är möjligt att lösa ut båtplatsen via bokningstjänsten, kan man lösa ut platsen på Lojo stads kundsservicecenter, Karstuvägen 4, Lojo, tfn 040 188 6100, asiakaspalvelukeskus (at) lohja.fi

Ändring av kunduppgifter

Kunden är skyldig att hålla kunduppgifterna på bokningstjänsten uppdaterade. Vi informerar bl.a. om en ny hyrning av en båtplats till den e-postadress som angetts i kunduppgifterna.

Nycklar till bryggor/hamnområden

Nyckeln till bryggportarna kan hämtas från stadshusets kundservicecenter. Avgiften för nyckelpant är 45 €, som betalas när nyckeln hämtas. Nyckeln ska återlämnas när hyrningen av båtplatsen upphör. Kundservicecentret betjänar mån-tors kl. 8-16, fre och dagar före helg kl. 8-15

Tjänster för båtförare

I Lojo sjö finns ett tankställe vid båthamnen i Aurlax.  Hamnen har även en gästbrygga för korttidsbesök.

Det finns även en septi-suganordning och en länspump i anslutning till båthamnen i Aurlax.

Underhåll av båtplatser

För underhållet av båtplatserna ansvarar stadsträdgårdsmästare Kirsti Puustinen tfn 0500 472 630 kirsti.puustinen (at) lohja.fi.

Vid funktionsstörning på septi-suganordningen, kontakta kundservicen under tjänstetid: tfn 044369 4300

På kvällar och under veckoslut: AVARN Security Oy tfn. 010 620 2000

Platser för sjösättning

Visa platserna på kartan.

  • Aurlax, lastbrygga
  • Aurlax, sjösättningsramp
  • Moisio, sjösättningsramp
  • Voudinpuisto, sjösättningsramp
  • Hiidensalmi, sjösättningsramp
  • Tusastranden, sjösättningsramp
  • Lojoön, sjösättningsramp
 

Related to the subject: