Båtliv och paddling

Insjöstaden Lojo är också en båtlivsstad.  På båtlivssidorna hittar du information om bl.a. båtplatser, sjösättningsplatser samt hastighetsbegränsningar i Lojo.

De flesta sjöarna i Lojo hör till Karis ås insjösystem.  Finlands miljöcentral uppdaterar de sjöspecifika prognoserna för vattensituationen på miljo.fi-webbtjänsten.

Båtplatsernas läge

Det finns mer än 1 000 båtplatser att hyra på olika håll inom Lojo stads område. Visa på Lojos karttjänst.

Man får fram en bryggkarta för varje brygga genom att klicka på bryggans namn.

Läge Platser
Aurlax, bryggplatser
Enäjärvi, bryggplatser
Hiidensalmi, pålar
Hormajärvi, pålar
Kirmusjärvi, bryggplatser
Gerknäs, bryggplatser
Gerknäs, pålar
Lehmijärvi, pålar
Moisio, bryggplatser
Moisio, pålar
Nummi, pålar
Notvägen, bryggplatser
Ojamo, bryggplatser
Orsnäs, bryggplatser
Paloniemi, bryggplatser
Paloniemi, pålar
Pusula, pålar
Routio, pålar
Salmenmäki i Routio, pålar
Tusastranden, bryggplatser
Tusastranden, pålar
Tusastranden, bojplatser
Voudinpuisto, bryggplatser
Vieremä, bryggplatser
Vieremä, pålar
Alla sammanlagt
375
24
20
10
16
33
13
5
62
10
28
50
30
20
52
63
28
47
14
113
20
7
141
55
15
1 251
Vinterförvaringsplatser
(Hiidensalmi för stora och små båtar, Voudinpuisto, Tusastranden)
267

Ansökan om båtplatser

Förfarandet för bokning och betalning av båtplatser ändrades i april 2018.

Den nuvarande hyrestagaren löser ut sin gamla plats genom att betala säsongens hyra på webbutiken.

Lediga båtplatser bokas och betalas via webbutiken.  Tidigare hyrda båtplatser som inte har lösts ut blir lediga i slutet av april och kan efter det lösas ut på webbutiken.

Vid båtbryggan i Tusastranden finns 16 nya båtplatser. De nya bryggplatserna finns på webbutiken 1.6.2018.

Om är intresserad av en båtplats, men kan inte lösa ut platsen på webbutiken kan du lösa ut den på kundservicen i Lojo stadshus, Karstuvägen 4, Lojo.

Underhåll av båtplatser

Stadsträdgårdsmästaren ansvarar för underhållet av båtplatserna.

Platser för sjösättning

Visa platserna på kartan.

  • Aurlax, lastbrygga
  • Aurlax, sjösättningsramp
  • Moisio, sjösättningsramp
  • Voudinpuisto, sjösättningsramp
  • Hiidensalmi, sjösättningsramp
  • Tusastranden, sjösättningsramp
  • Lojoön, sjösättningsramp