Båtplatsavgifter

Tillstånd som beviljas för vattenområden

Tillstånd för användning av ett vattenområde för fiske- och pimpeltävlingar beviljas av tekniska sektorn i Lojo.
Lösenavgift för beslutet 47,12€ inkl. moms.
Bryggområdena är försedda med portar.
Avgiften för portnyckel är 45€ inkl. moms. Beloppet betalas tillbaka då nyckeln återlämnats.
Portnycklarna kan lösas ut på kundservicecentret i Monkola, Karstuvägen 4, 08100 LOJO.

Båtplatsavgifter inklusive moms (sommarsäsong 1.5.-31.10.) (vintersäsong 15.9.-10.6.)

Plats vid påle (år)
(Hiidensalmi, Routio Karstuvägen, Salmenmäki i Routio,
Paloniemi, Tusastranden, Gerknäs, Vols,
Lehmijärvi, Hormajärvi, Moisio, Vieremä, Nummi, Pusula)
 62€
Bryggplats
(Moisio, Notvägen, Ojamo, Voudinpuisto,
Paloniemi, Tusastranden, Orsnäs, Vieremä,
Gerknäs, Kirmusjärvi, Enäjärvi)
 170€
Aurlax bryggplatser 250€
Plats i kanotskjul (år) 73€
Bojplats
(Tusastranden, Hiidensalmi)
73€
Vinterförvaringsplatser under vintersäsongen  
Platser för roddbåtar och små motorbåtar 39€
Platser för stora båtar (år) 100€