Båtplatsavgifter

Tillstånd som beviljas för vattenområden

Tillstånd för användning av ett vattenområde för fiske- och pimpeltävlingar beviljas av tekniska sektorn i Lojo.
Lösenavgift för beslutet 47,12€ inkl. moms.
Bryggområdena är försedda med portar.
Avgiften för portnyckel är 45€ inkl. moms. Beloppet betalas tillbaka då nyckeln återlämnats.
Portnycklarna kan lösas ut på kundservicecentret i Monkola, Karstuvägen 4, 08100 LOJO.

Båtplatsavgifter inklusive moms
(sommarsäsong 1.5.-31.10.) (vintersäsong 15.9.-10.6.)

Plats vid påle (år) 62€
(Hiidensalmi, Routio Karstuvägen, Salmenmäki i Routio, Paloniemi, Tusastranden,
Gerknäs, Vols, Lehmijärvi, Hormajärvi, Moisio, Vieremä, Nummi, Pusula)

Bryggplats
(Moisio, Notvägen, Ojamo, Voudinpuisto, Paloniemi, Tusastranden,
Orsnäs, Vieremä, Gerknäs, Kirmusjärvi, Enäjärvi)

Under 2,8 m bred Y-bomsplats/platser med akterpålar 170€
Under 3,2 m bred Y-bomsplats 180€
3,2 m eller bredare Y-bomsplats 190€

Aurlax bryggplatser
Under 2,8 m bred Y-bomsplats 250€
Under 3,2 m bred Y-bomsplats 265€
3,2 m eller bredare Y-bomsplats 280€
Plats med akterboj 260€

Plats i kanotskjul (år) 85€

Bojplats 73€
(Tusastranden, Hiidensalmi)

Vinterförvaringsplatser under vintersäsongen
Platser för roddbåtar och små motorbåtar 39€
Platser för stora båtar (år) 100€

 

Related to the subject: