Båtplatsavgifter

Tillstånd som beviljas för vattenområden

Tillstånd för användning av ett vattenområde för fiske- och pimpeltävlingar beviljas av tekniska sektorn i Lojo.
Lösenavgift för beslutet 43,40 euro inkl. moms.
Bryggområdena är försedda med portar.
Avgiften för portnyckel är 40 euro inkl. moms. Beloppet betalas tillbaka då nyckeln återlämnats.
Portnycklarna kan lösas ut på kundservicecentret i Monkola, Karstuvägen 4, 08100 LOJO.

Båtplatsavgifter inklusive moms

Plats vid påle
(Hiidensalmi, Routio, Salmenmäki i Routio,
Paloniemi, Tusastranden, Gerknäs, Vols,
Lehmijärvi, Hormajärvi, Moisio, Vieremä, Nummi, Pusula)
 55,00 euro
Bryggplats
(Moisio, Notvägen, Ojamo, Voudinpuisto,
Paloniemi, Tusastranden, Orsnäs, Vieremä,
Gerknäs, Kirmusjärvi, Enäjärvi)
 150,00 euro
Aurlax bryggplatser 220,00 euro
Plats i kanotskjul 65,00 euro
Bojplats
(Tusastranden, Hiidensalmi)
65,00 euro
Vinterförvaringsplatser under vintersäsongen  
Platser för roddbåtar och små motorbåtar 35,00 euro
Platser för stora båtar 65,00 euro