Hastighetsbegränsningar enligt sjötrafiklagen

Inom Lojo stads vattenområden gäller följande hastighetsbegränsningar enligt 15 § i sjötrafiklagen.

Begränsningarna enligt sjötrafiklagen finns också tillgängliga på Lojo stads karttjänst, klicka här till kartan


Enäjärvi 10 km/h.

Hormajärvi 10 km/h

Lehmijärvi 15 km/h eller 8 knop.

Lojo sjö 7 km/h inom följande vattenområden:

  • Inom bryggområdena vid Moisionlahti och Aurlax och i närheten av bryggan vid Nuottaniemi
  • På sjörutten Pappilanselkä-Koivulanselkä-Kutsilanselkä-Väänteenjoki
  • – Söder om Liessaari på en vattenväg som sträcker sig 100 meter från Haikarinniemi bro mellan öarna Multapää, Hallberg och Liessaari till västra ändan av Liessaari samt inom vattenområdet mellan Haikarinniemi och linjen mellan Kalkkisaari och Voudinpuisto
  • I närheten av Hasseludden i Virkby
  • I Ahtialansalmi på en 1 300 meter lång sträcka

Lojo sjö 10 km/h inom följande vattenområden:

  • Vattenområdet mellan Karhuniemi och Toivoniemi spets och ön Naskis sydöstra spets samt stranden vid Lylyinen
  • Vid Hiidensalmi bro 170 meter från bron mot sydväst och 500 meter från bron mot nordost
  • Vattenområdet mellan Muutettavansaari och Ollisaari sydvästra spets och Muutettavanniemi och Hevossaari sydöstra spets och sundet mellan Hevossaari och Ollisaari. Vattenområdet mellan Treissaari–Volssaari–Ruissaari–Sohvasaari–Saarikko–Pikkusaarikko och stränderna kring byn Vols (från Treissaari till Pikkusaarikko).

Hastighetsbegränsningarna på Lojo sjö på kartan
Begränsningarna från Hiidensalmi bro till Kisakallio

Puujärvi och Tesväri 10 km/h

Inom Lojo stads vattenområden gäller därutöver följande begränsningar enligt 15 § i sjötrafiklagen:

Kolmpersjärvi och Nummijärvi: förbjudet att framföra motorbåt.

Antiainen ja Tämäkohtujärvi: förbjudet att framföra motordrivna farkoster, förutom elmotordrivna farkoster.

 

Related to the subject: