Paddling och insjökartor

Paddlingsrutter finns på Lojo stads kartservice, rutterna är markerade med en blå streckad linje.

Västra Nylands paddlingskarta

Melontaa Lohjalla. Kuva Markku Levula.
Kuva Markku Levula.
 

Related to the subject: