Paddling och insjökartor

Paddlingsrutter finns på Lojo stads kartservice, rutterna är markerade med en blå streckad linje.

Det finns tre olika kartor för Lojo sjö: Vattenutflyktskarta för Lojo sjö, Västra Nylands paddlingskarta och mobil insjökarta.

Melontaa Lohjalla. Kuva Markku Levula.
Kuva Markku Levula.