Paddling och insjökartor

Paddlingsrutter finns på Lojo stads kartservice, rutterna är markerade med en blå streckad linje.

Västra Nylands paddlingskarta

Melontaa Lohjalla. Kuva Markku Levula.
Kuva Markku Levula.