Båtslussen i Väänteenjoki

Båtslussen öppen 17.4.2023 -hösten 2023

Båtslussen som länge varit aktuell står nu färdig (2009).  Slussens effektiva bredd är 3,5 m och effektiva längd 14,3 m.

OBS!
När man är ute med båten i Väänteenjoki ska man uppmärksamma åns låga seglationsdjup.  Det grunda stället i mitten av ån vid Hossansalmi har märkts med inofficiella bojar av Lohjan Laivurit ry. Det finns inga officiella båtrutter i Lohjanjärvi och Hiidenvesi.

Mer information:
– stadsträdgårdsmästare Kirsti Puustinen, tfn 0500 472 630

Översiktskarta

 

Related to the subject: