Popular:

Båtliv och paddling

Insjöstaden Lojo är en stad för båtfolk. På båtlivs- och paddlingssidorna hittar du information om att färdas på vatten, bl.a. om båtplatser, sjösättningsplatser, hastighetsbegränsningar och paddlingsmöjligheter i Lojo.

De flesta sjöarna i Lojo hör till Karis ås insjösystem. Finlands miljöcentral uppdaterar de sjöspecifika prognoserna för vattensituationen på miljo.fi-webbtjänsten.

(Båtfolk under midsommaren: Foto Markku Levula)