Ajankohtaista

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELYJEN PALAUTTEET 16.5.2022
Säännöllisen kotihoidon palautteet 
Päivätoiminnan palautteet

TEHOSTETUNPALVELUASUMISEN ASIAKASKIRJE / MEHILÄINEN

TEHOSTETUNPALVELUASUMISEN ASIAKASKIRJE / ATTENDO 

VAMMAISPALVELU –  JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEEN KULJETUSPALVELUUN TULEE MUUTOKSIA 
Muutokset astuvat voimaan maanantaina 1.11.2021.
Samalla otetaan käyttöön uudet kuljetuspalvelun asiakas- ja toimintaohjeet. Jatkossa kuljetuspalveluun liittyvien taksimatkojen ja tilausvälityspalvelun palveluntuottajina toimivat Lähitaksi Oy ja Menevä Oy. Asiakas voi jokaiselle matkalle valita kummalta palveluntuottajalta tilaa taksikuljetuksen.

ASIAKASMAKSULAIN UUDISTUS MUUTTAA SOTE – PALVELUJEN MAKSUJA JA NIIDEN PERUSTEITA
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain osauudistus tulee voimaan 1.7.2021. Uudistettu laki laajentaa palvelujen maksuttomuutta, kohtuullistaa maksuja ja lisää asiakasmaksujen yhdenmukaisuutta yli kuntarajojen. Laki sisältää myös säännökset palveluasumisen maksuista.
Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 
Reformen av klientavgiftslagen medför ändringar i avgifterna för social- och hälsostjänster och deras grunder
Delreformen av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården träder i kraft 1.7.2021. I och med ändringarna i klientavgiftslagen blir fler tjänster avgiftsfria och avgifterna skäligare och avgifterna mellan kommunerna blir också mer enhetliga. Lagen innehåller även bestämmelser om serviceboendeavgifterna.

EU:n KORONAROKOTUSTODISTUS NYT SAATAVILLA OMAKANNASTA

HOIVAPORTTAALI  
Länsi-Uudenmaan hoivakotiportaali on avattu –
Hoivakoteja voi nyt vertailla, valita ja vaihtaa
Hoivakotiportaali helpottaa hoivakotivaihtoehtojen vertailua ja valitsemista, kun on aika valita itselle tai ikääntyneelle sukulaisella hoivakotipaikka. Hoivakotiportaali esittelee ikääntyneiden hoivakodit Länsi-Uudellamaalla: mukana ovat sekä kuntien omistamat hoivakodit että kuntien kilpailuttamat yksityiset ja järjestöjen hoivakodit – siis kaikki hoivakodit, joihin voi päästä kunnasta saadulla palvelupäätöksellä.
Meddelande
Västra Nylands vårdhemsportal har öppnats – nu kan du jämföra, välja och byta vårdhem
Vårdhemsportalen gör det lättare att jämföra och välja vårdhemsalternativ när det är dags att välja vårdhemsplats för sig själv eller en äldre släkting. Vårdhemsportalen presenterar vårdhem för äldre i Västra Nyland: i urvalet ingår både vårdhem som ägs av kommunerna och vårdhem som upphandlas av kommunerna och som är antingen privatägda eller ägs av organisationer – alltså alla vårdhem dit man kan flytta med ett servicebeslut av kommunen.


SENIOREIDEN UUSI KOTI TV KANAVA
Koti TV on uusi senioreiden oma kanava antenni-tv kanavapaikalla 33 sekä kaapeli-tv-verkossa kanavapaikalla  66 tai 99. Mikäli kanava ei päivity automaattisesti kanavalistalle, tee kanavahaku.

Koti TV tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo 11-13. Ruotsin kieliset lähetykset tulevat maanantaisin ja perjantaisin klo 10-11. Ohjelmat sisältävät eri toimintakyvyn tasoille sopivia harjoitteita.
Yhteyshenkilö: Minna Paatero
minna.paatero@lohja.fi
Projektisuunnittelija
Puh. 044 3743291
Ikääntyneiden palvelualue
Lohjan kaupunki

LISÄÄ LIIKETTÄ HANKE
Hyvää ikää liikunnalla Lohjalla 2020-2021
Hanketta koordinoi Lohjan kaupunki ja hanke toteutetaan yhteiskehittämisen keinoin asukkaiden, kunnan eri toimijoiden (mm. järjestöt, yhdistykset) kanssa. Hankkeessa on mukana Lohjan liikuntakeskus, Kisakallion urheiluopisto, Lohjan seurakunta ja Hiiden omaishoitajat ry.

IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYSNEUVONTAA
saa oman terveysaseman puhelinnumerosta
– Keskustan terveysasema p. 019 369 2519
– Pusulan terveysasema p. p.019 369 2300
(Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan alueen asukkaat. Numeroissa on takaisinsoitto).
Laboratoriossa suositamme edelleen käymään ajanvarauksella.
Ajan voi varata
09 47186800 tai www.huslab.fi/ajanvaraus.
Muista ikääntyneiden palveluista saa tietoa Ikähelpistä.
Puhelinnumero arkisin klo 9-12 p. 044 369 2444.

KORONA SIVUN LINKKI

Apua kotioloihin koronavirustilanteen vuoksi saatavilla
mm. näiltä yrityksiltä sekä Lohjan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajilta  

YHDISTYSTEN TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA

IKÄHELPPI
Ikähelppi on tarkoitettu pääasiassa ikäihmisille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville.
Ikähelpin tehtävänä on neuvonnan ja ohjauksen lisäksi palvelutarpeen arviointi ja uusien asiakkaiden palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa.
Ikähelpin puhelinaika on maanantaista perjantaihin
klo 9–12 puh: 044 369 2444
Osoite: Vanhusten palvelukeskus Pentinkulma A-ovi
Ojamonkatu 34, 08100 Lohja

PÄIVYSTYSAPU 116 117 -puhelinpalvelu otettu käyttöön Lohjalla 

IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALIPALVELUIDEN ODOTUSAJAT LOHJALLA