Ajankohtaista

HUOMIOITHAN IKÄHELPIN POIKKEAVAN PUHELINAJAN
23.9.2020, JOKA ON KLO 10 – 12 !

LOHJAN KAUPUNKI JA CARUNA YHTEISTYÖSSÄ  TUOVAT LÄHEISET LÄHEMMÄKSI – UUSI PALVELU OTETTU KÄYTTÖÖN ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA!
Lohjan kaupunki ja Caruna tarjoavat HOWZ-havainnointipalvelun käyttöön iäkkäille ja heidän lähiomaisilleen ilmaiseksi kahden vuoden ajan. Palvelua pilotoidaan ensimmäistä kertaa Suomessa, ja se sopii erityisesti sellaisille iäkkäille, joiden lähiomaiset asuvat kaukana eivätkä pääse päivittäin käymään läheisensä luona.
Lue aiheesta lisää

DIGINEUVOJAT LOHJALLA
Apuomenan Digineuvonta on avoinna koko kesän!
Neuvojamme lomailevat vuorotellen, siten, että joku on aina valmiina vastaamaan puhelimeen. HUOM! Jos et saa vastausta jostain numerosta, kokeile soitella muille neuvojille!

TIEDOTE: LOHJAN KAUPUNGIN SUUN TERVEYDENHUOLTO
25.6.2020
Olemme alkaneet rajoitetusti antamaan kiireettömän hammashoidon palveluita. Koronatilanteesta johtuen hoitoajat voivat olla normaalia pidempiä ja aivan kaikkia toimenpiteitä ei ole tällä hetkellä mahdollista tehdä.Hoitoon on turvallista tulla. Yli 70-vuotiaat ja yleisterveyden vuoksi riskipotilaina pidettävät potilaat ohjaamme hoitoloissa etäämmälle muista potilaista. Toistaiseksi potilaamme myös varustetaan odotustiloissa suu-nenä-suojaimilla. Muistathan, että tulet hoitolaan vain ajanvarauksella ja terveenä. Jos sairastut ajanvarauksen jälkeen, ole yhteydessä ajanvaraukseemme ma-pe klo 8-15, puhelin 019 369 2211. Lue aiheesta lisää

MAINOSMATERIAALIIT KÄTKETYT ÄÄNETkampanjapäivään 15.6.2020 ovat täällä
Tässä materiaalit käyttöösi. Autathan meitä tuomaan kaltoinkohdeltujen ikääntyneiden äänen kuuluville.
Löydät nämä myös materiaalipankista ja kampanjapäivä sivulta.
Lue lisää Kätketyistä ääneistä  https://www.katketytaanet.fi/
https://www.katketytaanet.fi/mainosmateriaalit-katketyt-aanet-kampanjapaivaan-15-6-2020-ovat-taalla/

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN TARVITSEMIEN PALVELUJEN
LAADUN JA RIITTÄVYYDEN ARVIOINTI 2019

DIGINEUVONTA
Toistaiseksi jatkamme neuvontaa etäyhteyksillä, kunnes keksimme tartuntaturvallisen tavan kohdata pääasiassa iäkkäitä neuvonnan tarvitsijoita. Jos ideoita tai kokemuksia muualla toteutetuista tavoista on mielessänne, niin mielellämme otamme niitä vastaan.
Terveisin Ulla Korhonen
Kansalaistoiminnan keskuksen vastaava / Apuomena ry
Suurlohjankatu 21-23
08100 LOHJA
p. 045-186 3626
ulla.korhonen@apuomena.fi
facebook

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUYKSIKÖIDEN ASUKKAITA
VOI TAVATA ULKONA
Tapaamiset ovat toistaiseksi mahdollisia vain ulkona. Omaiset voivat tulla tapaamiseen vain terveenä. Omaiset käyttävät vierailun aikana suu-nenäsuojusta, ja he huolehtivat hyvästä käsihygieniasta.
Hoitajat opastavat omaisia suojuksen käytössä sekä hyvässä käsihygieniassa.
Omaisten tulee varata tapaamisaika suoraan asukkaan yksiköstä. Näin vältämme ruuhkat parkki- ja piha-alueilla ja myös omaisten turvallisuus säilyy. Asukas voi tavata vierailijoita kerran päivässä, 1-2 vierailijaa kerrallaan. Omaisia ohjeistetaan huolehtimaan myös riittävistä turvaväleistä.
Jos asukas ei pysty ulkoilemaan, tapaamisia on mahdollista järjestää edelleen esimerkiksi ikkunan tai oven takaa. Myös videopuhelut ovat mahdollisia.
Lisätiedot suoraan asukkaan omasta asumispalveluyksiköstä

RUOKA-APUA TARVITSEVILLE
ViaDia ry:n ruokakassien jako muuttuu 1.6.2020 alkaen. Jatkossa ruoka-kasseja jaetaan kaksi kertaa kuukaudessa joka kuukauden 1. ja 3. keskiviikko kello 14.00-15.30 välisenä aikana.
Ruoka-kassin haku ei edellytä ennakkoyhteydenottoa. Aikaisemmin ilmoitettu puhelinnumero ei ole enää käytössä. Ilmoitettuina aikoina ruoka-kasseja on saatavilla ViaDia ry:n toimitilasta osoitteesta Metsolankatu 16, Lohja.
Jonotus ja vuoron odotus piha-alueella turvavälit huomioiden.

TUNNE VOIMAVARASI -HANKKEEN NETTISIVUT ON AVATTU!
Omaishoitaja – et ole yksin!
Huolestuttavatko omat tunteesi, käytöksesi ja voimavarojesi väheneminen – sekä uupumisen aiheuttamat mahdolliset seuraukset? Tunne voimavarasi -hankkeen tavoitteena on olla tukenasi sekä edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista. Väkivalta on ehkäistävissä. Yhteistyöllä voimme ehkäistä omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Lue lisää aiheesta

UUSIA KESÄAJAN VUOROLIIKENTEEN YHTEYKSIÄ LOHJALLE
Vuoroliikenne alkaa 1.6.2020 Routiolle, Sammattiin, Karjalohjalle, Virkkalaan, Kirkniemeen sekä Lohjan sairaalaan. Lohjan kaupunki on ostanut vuoroliikennettä turvatakseen kesäyhteyksiä Lohjalta mm. Roution, Sammatin ja Karjalohjan, Virkkalan, Kirkniemen suuntaan, sekä Lohjan sairaalaan.  Vuoroliikenne alkaa 1.6.2020 ja jatkuu koulujen alkuun 12.8.2020 saakka. Liikenteestä vastaa Taxiline Koskinen Oy ja aikataulut ilmestyvät myös Matkahuollon ylläpitämään aikataulupalveluun mahdollisimman pian. Liitteissä luettavissa kesäajan aikataulut ja Lohjan alueen reittikartta.
Vuoroliikenteen kesäajan aikataulut 2020
Vuoroliikenteen kesäajan reittikartta 2020
Yhteistyöterveisin,
Lohjan kaupunki
Logistiikkapalvelut

TUNNE VOIMAVARASI ─ IKÄÄNTYVIEN OMAISHOITAJANAISTEN
AGGRESSIO VOIMAVARAKSI
Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät.
Lue aiheesta lisää

LOHJALLA ON VALMISTUNUT KIERTÄVIÄ IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJIA
Lohjan kaupungin järjestämän ikääntyneiden perhehoitajien ennakkovalmennuksen on saanut päätökseen kahdeksan uutta kiertävää perhehoitajaa. Jatkossa perhehoitoa pystytään tarjoamaan ikäihmisten kotiin tuotettuna palveluna entistä enemmän. Perhehoitajista toivotaan apua erityisesti niille omaishoitajille, joiden on ollut hankalaa pitää vapaapäiviään kodin ulkopuolella toteutettavien palvelujen keinoin.
Lue aiheesta lisää

LOHJAN OMAISHOIDON ASIAKASKYSELYN PALAUTTEET (asiakas yli 65 vuotias)
Kysely lähetettiin alle ja yli 65 vuotiaiden asiakkaiden omaishoitajille ja yli 65 vuotiaiden kyselyyn vastasi 24.4.2020 mennessä anonyymisesti 119 henkilöä.  Koko omaishoidon kyselyn vastaajien määrä oli 188 henkilöä. Kunkin kysymyksen kohdalla ilmoitetaan ao.kysymykseen vastanneiden lukumäärä ja tulos esitetään lukumäärällisenä ja prosenttilukuina.
OMAISHOIDON ASIAKASKYSELYN PALAUTTEET 2020
Lisätietoja:
Päivi Degerholm Palvelupäällikkö/Servicechef Puh. / Tfn. +358 (0)50 357 4534
Ikääntyneiden palvelualue/ Seniorservice
Lohjan kaupunki / Lojo stad Tehtaankatu 26, (PL 71/PB 71) 08100 Lohja/ Lojo
paivi.degerholm@lohja.fi

LOHJAN PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASKYSELYN PALAUTTEET VUODELTA 2019
Lohjan Päivätoiminnan asiakkaille ja heidän läheisilleen/omaisilleen lähetettiin asiakastyytyväisyyskysely alkuvuodesta 2020. Kyselyn tuloksia voidaan tarkastella vuoden 2019 arviointina. Päivätoiminnan asiakkaiden vastaajien kokonaismäärä oli 66 henkilöä ja läheisten/ omaisten vastaajien määrä oli 12 henkilöä. Osa vastaajista vastasi vain osaan kysymyksistä. Raportissa ilmoitetaan vastaajien määrät prosentteina ja erikseen n=vastauksien lukumäärinä kussakin osa-alueessa.
PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASKYSELYN PALAUTTEET 2020
Lisätietoja:
Päivi Degerholm Palvelupäällikkö/Servicechef Puh. / Tfn. +358 (0)50 357 4534
Ikääntyneiden palvelualue/ Seniorservice
Lohjan kaupunki / Lojo stad Tehtaankatu 26, (PL 71/PB 71) 08100 Lohja/ Lojo
paivi.degerholm@lohja.fi

HUSLAB AJANVARAUKSEEN SIIRTYMINEN 30.3.2020 ALKAEN

APUOMENA RY:n LAURENTIUS-LÄHIMMÄISPALVELU TUKEE ERISTYKSESSÄ OLEVIA IKÄIHMISIÄ LOHJALLA:
Hallituksen antaman ohjeen mukaisesti yli 70- vuotiaat velvoitetaan pysymään kotona. Jos kotona olo alkaa tuntumaan kurjalta ja yksinäiseltä eikä ole juttukaveria, Laurentius-lähimmäispalvelun työntekijät ovat käytettävissä. Voimme olla ikääntyneille tukena ja juttukaverina puhelimen välityksellä.
Ota yhteyttä jos kaipaat juttukaveria, Eila Sundell p. 045 871 6690, eila.sundell@apuomena.fi tai Anja Hovi p. 050 520 2154, anja.hovi@apuomena.fi

PALVELU-JA KUTSULIIKENTEEN TIEDOTE 24.3.2020

Kauppakyytimatkat ovat ilmaisia yli 70 -vuotiaille riskiryhmän asiakkaille aamuisin

LOHJAN KAUPUNGIN TERVEYSNEUVONTA IKÄIHMISILLE

Lohjan terveyspalveluissa palataan kohti normaalipalveluita. Ikääntyneiden terveysneuvontaa saa oman terveysaseman puhelinnumerosta

  • Keskustan terveysasema p. 019 369 2319
  • Pusulan terveysasema p.019 369 2300 (Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan alueen asukkaat. Numeroissa on takaisinsoitto.
Laboratoriossa suositamme edelleen käymään ajanvarauksella. Ajan voi varata 09 47186800 tai www.huslab.fi/ajanvaraus.
Muista ikääntyneiden palveluista saa tietoa Ikähelpistä. Puhelinnumero arkisin klo 9-14 p. 044 369 2444.

Korona sivun linkki

LOHJALLA KAUPPOJEN KOTIINKULJETUS
Kauppojen kotiinkuljetus
Seuraa myös LOHJAN KYLÄT ry sivustoa palveluista
Apua kotioloihin koronavirustilanteen vuoksi saatavilla mm. näiltä yrityksiltä.
sekä Lohjan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajilta

PUUTIAISAIVOKUUMEEN RISKIALUE LAAJENEE!
THL lisäsi vuonna 2019 osan Lohjanjärven ranta-alueesta puutiaisaivokuumeen (TBE) riskialueeksi, koska alueella esiintyi vuonna 2018 runsaasti puutiaisaivokuumetapauksia. Tämän takia alueen asukkaat sekä alueen vakituiset kesämökkiläiset kotikunnasta riippumatta ovat oikeutettuja maksuttomiin THL: n tarjoamiin rokotteisiin. Rokotukset aloitettiin keväällä 2019 ja niillä on ollut hyvä teho.
Lue aiheesta lisää 6.2.2020  
Katuosoitteet koko TBE-riskialueelle   

YHDISTYSTEN TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA

IKÄHELPPI
Ikähelppi on tarkoitettu pääasiassa ikäihmisille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville. Ikähelpin tehtävänä on neuvonnan ja ohjauksen lisäksi palvelutarpeen arviointi ja uusien asiakkaiden palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Ikähelppiin voi tulla vastaanotolle ajanvarauksella.
Ikähelpin puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9–12 puh: 044 369 2444
Osoite: Vanhusten palvelukeskus Pentinkulma, A-ovi, Ojamonkatu 34, 08100 Lohja
Huom! Tällä hetkellä pääovi on suljettu.

HAEMME IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOITAJIA 
Kiinnostaako sinua perhehoitajan itsenäinen ja arvokas työ?
Haluatko jakaa arkeasi ikäihmisen kanssa?
Sinulta ei vaadita sosiaali- ja terveysalan koulutusta, mutta sinun tulee olla valmiuksiltasi etsimämme henkilö tai pariskunta. Tärkeintä on kyky hoivata ja pitää huolta ikääntyvästä ihmisistä sekä sinulla on hyvät yhteistyötaidot. Ennen perhehoitajaksi hyväksymistä on käytävä lakisääteinen ennakkovalmennus.
Lisätietoja antavat :
Mervi Toivanen, mervi.toivanen@lohja.fi , puh: 050 5481147
Päivi Degerholm, paivi.degerholm@lohja.fi , puh: 050 3574534

LOHJAN VANHUSTEN PALVELUKESKUKSEN
TOIMISTON
AUKIOLOAJAT
Palvelukeskuksen toimisto
on kiinni toistaiseksi ainakin kesäkuun loppuun asti.
Lohjan vanhusten palvelukeskuksen toimisto on normaalisti avoinna
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9 – 13.
Toimiston yhteydessä on postilaatikko, jonne voi jättää toimistoon
osoitettavia posteja ja papereita.
Toimiston osoite: Ojamonkatu 34, 08100 Lohja

OMAISHOIDON TUEN TIEDOTE
Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden vaihtoehtoinen
käyttökokeilu ajalle 1.11.2019-30.4.2020

PÄIVYSTYSAPU 116 117 -puhelinpalvelu otettu käyttöön Lohjalla 

Kerro näkemyksesi ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä Lohjalla!  

Enkät om faktorer som påverkar seniorernas välbefinnande  

Ikäihmisten palveluopas

Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajat Lohjalla