Usein kysytyt kysymykset

Yleisten uimarantojen vedenlaadun säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä vuosittain laadittavan seurantakalenterin mukaisesti.

Ajankohtaisen levätilanteen voi katsoa Järvi-meriwikistä, jonne kerätään sekä valtakunnallisen leväseurannan että kansalaisten havaintoja.

Lohjan ja muun Länsi-Uudenmaan vesistöistä ja niiden tilasta kootaan tietoa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ylläpitämälle Vesientila.fi-sivustolle.

Ilmoita vieraslajihavaintosi Lohjan ympäristönsuojeluun vieraslajien ilmoituslomakkeella.

Ympäristönsuojelu pyytää asukkaita ilmoittamaan ainakin kaikki jättiputki- ja jättipalsamihavainnot. Myös muista vieraslajeista otetaan vastaan ilmoituksia.

Kansallinen vieraslajiportaali on erittäin hyvä tietolähde vieraslajiasioissa.

Lohjan ympäristönsuojelusta saa neuvontaa haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Vakavasta ympäristörikoksesta, -onnettomuudesta tai -vahingosta on ilmoitettava hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112. Hätäkeskus ottaa yhteyttä tarvittaviin pelastus- tai torjuntaviranomaisiin.

Muissa tilanteissa voit ilmoittaa havaitsemasi ympäristöhaitan Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluun.

Vieraslajihavainnot ilmoitetaan erillisellä vieraslajien ilmoituslomakkeella Lohjan ympäristönsuojeluun. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan ainakin kaikki jättiputki- ja jättipalsamihavainnot. Myös muista vieraslajeista otetaan vastaan ilmoituksia.

Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 713/2014).

Ympäristöluvan tarvitsevia toimintoja on lueteltu ympäristönsuojelulain laitosluettelossa, mutta myös muut toiminnat voivat olla luvanvaraisia. Lupa saatetaan tarvita sellaiseenkin hankkeeseen, jota ei ole laissa tai asetuksessa erikseen mainittu, mutta jolla on haitallisia ympäristövaikutuksia tai esimerkiksi luvanvaraisia ainepäästöjä.

Jos on epäselvyyttä siitä tarvitaanko lupa, on suositeltavaa ottaa yhteys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai Lohjan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Lähetä oma kysymyksesi