Planering och byggande

Enheten ansvarar för byggarbeten, planering och planeringsarbeten för trafikområden, byggnader och verksamhetslokaler som staden äger och besitter samt för genomförande av investeringsprojekt.

Personal

Chefen för enheten är:

Seppo Lötjönen
stadsteknikchef
seppo.lotjonen (a) lohja.fi
tfn 050 529 9869

Byggnader och verksamhetslokaler:

Sini Honkonen
planeringsingenjör
sini.honkonen (a) lohja.fi
tfn 050 303 8165
Matti Peltonen
projektchef
matti.peltonen (a) lohja.fi
tfn 044 369 4482

Kommunalteknik:

Timo Mäkinen
planeringsingenjör
timo.makinen (a) lohja.fi
tfn 050 567 5900
Esa Rantala
planerare
esa.rantala (a) lohja.fi
tfn 044 369 4478
Mika Kuronen
planerare
mika.kuronen (a) lohja.fi
tfn 044 369 4479

 

Iiris Åfelt
planeringsassistent
iiris.afelt(a) lohja.fi
tfn 044 369 4480
Paula Ruth
planeringsassistent
paula.ruth(a) lohja.fi
tfn 044 369 4481