Stadsteknik

Stadstekniken produceras tjänster för invånarnas vardag, t.ex. underhåll av gator, skötseln av park- och grönområden och vattenförsörjning samt byggande av nya lokaler enligt behov.

 

Related to the subject: