Byggande av kommunalteknik

Byggande av Gunnarla planområde (fas 2)

Arbetet har påbörjats 1.12.2021 och pågår till och med 30.6.2022.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Oy Göran Hagelberg Ab/ Guy Hagelberg tfn 0400 469508
Lojo stad/ Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Översiktskarta

Byggande av planområdena Haikari och Vivamo 2021

Arbetet har påbörjats 1.8.2021 och pågår till och med 31.5.2022.
Entreprenören är O.P. Erkkilä Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
O-P Erkkilä Oy / Olli-Pekka Erkkilä tfn 0400 495464
Lojo stad/Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplanen för Vivamovägen
Situationsplanen för Haikari

Byggande av Trädskolornas motionspark

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juni 2023.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om arbetet:
Oy Göran Hagelberg Ab/ Jouko Korpi-Kokko, tfn 0400 330 508
Lojo stad/ Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Entreprenadområde

Utbyte av gatubelysning vid Karstuvägen mellan Hossavägen Hiidensalmi bro

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juni 2021.
Entreprenören är Kaivuuliike Stigell Ky.
Eventuella förfrågningar om arbetet:
Kaivuuliike Stigell Ky/Jarmo Stigell, tfn 0400 471 343
Lojo stad/ Isto Hovi, tfn 044 374 1376
Plan

Gång- och cykelled längs Lojo hamnbana, fas 1

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juni 2021.
Entreprenören är LS Systems Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetet:
LS Systems Oy/Ari Salonen, tfn 040572 3936
Lojo stad/ Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Situationsplan

Mässparkering i området kring Travbansgatan, fas 2

Arbetet har börjat och kommer att pågå till början av juni 2021.
Entreprenören är Murskepojat Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetet:
Murskepojat Oy/Kaj Fagerström, tfn 0400 471 828
Lojo stad/ Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Situationsplan

Ombyggnad av gator och vattenförsörjning i Västra Louhigatans område

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av oktober 2021.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om vägarbetsplatsen:
Oy Göran Hagelberg Ab/ Henri Soukko, tfn 040 844 7332
Lojo stad/Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Entreprenadområde

Byggande av kommunalteknik vid Emojigatan, Rotegränden och Rautiogränden

Arbetena inleds vecka 10/2021 och pågår till och slutet av augusti 2021.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om vägarbetsplatsen:
Oy Göran Hagelberg Ab/ Guy Hagelberg, tfn 0400 469 508
Lojo stad/Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Emojigatan, situationsplan
Rote- och Rautiogränden, situationsplan

Samgrävning 2020, Maksjoki

Färdig i oktober 2020
Entreprenadområde

Ändringsarbeten vid Mongolagatan och Kyrkogatan

Färdig i augusti 2020
Entreprenadområde

Vattenledning byggs till Louhigatan och Västra Louhigatan

Färdig i september 2020
Entreprenadområde

Förbättring av vägbelysningen på landsväg 1270 Pusula-Kaukela (Kaukelantie)

Färdig i november 2019
Entreprenadområde

Förbättring av lv 110 vid Saukkola centrum

Färdig i oktober 2019
Plankarta

Gatubygge i Hiidensalmi-området

Färdig i oktober 2019
Entreprenadområde

Ombyggnad av avloppsnätet i Saukkola

Färdig i augusti 2019
Entreprenadområde

Byggande av en rondell vid Ojamoåsvägen

Färdig i oktober 2019
Entreprenadområde
Planvy

Byggande av en rondell vid Storlojogatan samt gator i området

Färdig i september 2019
Entreprenadområde
Planvy

Byggande av Gunnarla planområde (period 3)

Färdig i september 2019
Entreprenadområde

Byggande av en gång- och cykelväg vid Oilaavägen på avsnittet lv 110 och Riikantie

Färdig 2018
Entreprenadområde

Byggande av Gunnarla planområde

Färdig 2019
Entreprenadområde

Byggande av en planskild korsning vid rv 25 i Tynnismalm

Färdig 2019
Plankarta 

Gång-och cykelvägsarrangemang längs landsväg 11170 Lojo station (Tallåsvägen) vid Telegrafistbackens anslutningsområde

Färdig 2017
Planvy

Sanering av kommunaltekniken i planområdet för Taka-Routio och vid Routiovägen

Färdig 2018
Entreprenadområde

Sanering av Spelgränden

Färdig 2016
Entreprenadområde

Förbättring av Kisakalliovägen genom att bygga en gång- och cykelväg

Färdig i september 2017
Planens översiktskarta

Byggande av Harju idrottsplan

Färdigt i juli 2017
Planens situationsplan

Sanering av kommunaltekniken i planområdet för Leskelännotko

Färdig i juni 2017
Entreprenadområdets översiktskarta

Karstuvägens och Paikkarigatans rondell

Färdig i september 2016
Entreprenadområdets översiktskarta

Samgrävning 2016, Nummentausta

Färdig i december 2016
Områdesbild

Byggande av Bofinksvägen

Färdigt i oktober 2016
Gatuplanen för Bofinksvägen
Vattentjänstplan

Iståndsättning av gatorna i Hiidensalmiområdet

Färdig i oktober 2015
Områdesbild

Förbättring av trafiksäkerheten på Karstuvägen vid Hossavägens och Väderkvarnsgrändens anslutningar

Färdig i augusti 2015
Situationsplan Karstuvägen-Hossavägen
Situationsplan Karstuvägen-Väderkvarnsgränden

Byggande av en gång- och cykelväg Ängsgatan-Rajamäkigatan

Färdigt i december 2015
Områdesbild

Samgrävning 2015, Virkby

Färdig i december 2015
Områdesbild

Byggande av Marknadsgränden och Petter Forsströms väg

Färdigt i oktober 2015
Områdesbild

Byggande av Packmästargränden och Telegrafistbacken

Färdigt i juni 2015
Områdesbild

Byggande av Bangårdsvägen

Färdigt i juni 2015
Områdesbild