Byggande av kommunalteknik

Byggande av kommunalteknik på Karhulagatan och Siltalagatan

Arbetet har inletts och blir färdigt senast i oktober 2024.
Entreprenören är O-P Erkkilä Oy.
Skicka eventuella frågor om bygget till:
O-P Erkkilä Oy / Olli-Pekka Erkkilä, tfn 0400 495 464
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Planritning, Karhulagatan
Planritning, Siltalagatan

Vattentornet i Lojo centrum

Byggnadsarbetet pågår 12.2.2024–30.6.2025.
Entreprenören är SRV Infra Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
SRV Infra Oy / Tomek Bogaczyk, tfn 050 560 0608
Lojo stad / Jari Hakala, tfn 0500 475 078
Situationsplan
Illustration

Byggande av Vabby planområde

Byggnadsarbetet pågår 8.1.2024–15.7.2024.
Entreprenören är Tehan Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Tehan Oy / Jussi Ruusu, tfn 045 135 0018
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan

Byggande av Pappilankorpi planområde

Arbetet startar i slutet av 2023 och ska vara klart i juli 2024.
Entreprenören är Somersora Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Somersora Oy / Mikko Ruohonen, tfn 0400 770 257
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan

Saneringsentreprenaden av parken vid Aurlaxgatan

Entreprenören är Recset Oy.
Byggnadsarbetet pågår 1.9.2023–1.6.2024.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Recset Oy / Kauno Rajalakso, tfn 0400 761 009
Lojo stad / Kirsti Puustinen, tfn 050 047 2630
Lägeskarta över objektet
Översiktlig situationsplan

Förbättring av Helsingiusvägen, Tusagränden och Valbyvägen

Byggnadsarbetet pågår 12.6.2023–30.9.2023.
Entreprenören är O-P Erkkilä Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
O-P Erkkilä Oy / Olli-Pekka Erkkilä, tfn 0400 495 464
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan

Aurlax utegym

Entreprenören är Recset Oy.
Byggnadsarbetet pågår 15.5.2023–31.8.2023.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Recset Oy / Kauno Rajalakso, tfn 0400 761 009
Lojo stad / Kirsti Puustinen, tfn 050 047 2630
Situationsplan

Förnyelse av gatubelysningen i Voudinpuisto år 2023

Arbetet startar i maj och ska vara klart i augusti 2023.
Entreprenören är ML-Kaivuu Oy
Eventuella förfrågningar om arbetena:
ML-Kaivuu Oy / Mikko Lainio, tfn 040 503 7112
Lojo stad / Isto Hovi, tfn 044 374 1376
Entreprenadområde

Byggande av Muijala planområde

Byggnadsarbetet pågår 2.5.2023–31.5.2024.
Entreprenören är Somersora Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Somersora Oy / Mikko Ruohonen, tfn 0400 770 257
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan

Trädskolornas motionspark, byggandet av fas 2

Byggnadsarbetet pågår 1.4.2023–31.10.2023.
Entreprenören är Recset Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Recset Oy / Viki Koskivaara, tfn 050 357 4174
Lojo stad / Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Översiktskarta
Entreprenadområde

Byggandet av kommunaltekniken på området kring Rajamäkigatan och på Granvägen 2023

Arbetena inleds i april 2023 och kommer att pågå till november 2023.
Entreprenören är O-P Erkkilä Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
O-P Erkkilä Oy / Olli-Pekka Erkkilä, tfn 0400 495 464
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan, Rajamäkigatan
Situationsplan, Granvägen

Byggande av fortsättningen till Muijalannummivägen 2023

Arbetena inleds i februari 2023 och de pågår till slutet av 2023.
Entreprenören är Somersora Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Somersora Oy / Mikko Ruohonen, tfn 0400 770 257
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Entreprenadområde

Ombyggnad av gator och vattenförsörjning i Terrassgatans område

Arbetena inleds i början av året och pågår till oktober 2023.
Entreprenören är Somersora Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Somersora Oy / Mikko Ruohonen, tfn 0400 770 257
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan

Samgrävningar i Perttilä och Pappilankorpi 2022-2023

Arbetena har inletts. Grävningarna i Pappilankorpi är klara senast i slutet av 2022. Grävningarna i Perttilä fortsätter 2023 efter vintern.
Entreprenören är N3M Power Oy Ab.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
N3M Power Oy Ab / Toni Kallonen, tfn 044 345 7121
Lojo stad / Isto Hovi, tfn 044 374 1376 och Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Översiktskarta, Perttilä
Översiktskarta, Pappilankorpi

Iståndsättning av Petter Forsströms park

Entreprenören är Recset Oy.
Arbetena inleds i augusti och kommer att pågå till juni 2023.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Recset Oy / Kauno Rajalakso, tfn 0400 761 009
Lojo stad / Kirsti Puustinen, tfn 050 047 2630
Situationsplan

Byggande av Muijalannummivägen 2022

Arbetena inleds i slutet av juli och kommer att pågå till slutet av november 2022.
Entreprenören är Peab Industri Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Peab Industri Oy / Petri Nurmi, tfn 040 848 8019
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Entreprenadområde

Byggande av en konstgräsplan i Ojamo motionspark år 2022

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av oktober 2022.
Entreprenören är Recset Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Recset Oy / Kauno Rajalakso, tfn 040 076 1009
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Kartbild, dimensioneringsplan

Förbättring av Larsgatan år 2022

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av oktober 2022.
Entreprenören är O-P Erkkilä Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
O-P Erkkilä Oy / Olli-Pekka Erkkilä, tfn 0400 495464
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan

Byggande av Gunnarla friluftsled YKK S2 år 2022

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av oktober 2022.
Entreprenören är Silvertek Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Silvertek Oy / Jaakko Erikäinen, tfn 040 734 8241
Lojo stad / Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Sammanställningsritning

Byggande av Gunnarla planområde (fas 4)

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av oktober 2022.
Entreprenören är Somersora Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Somersora Oy / Mika Vaittinen, tfn 040 124 0550
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Översiktlig situationsplan

Ombyggnad av Lehtolagatan och Kumpulagatan

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av oktober 2022.
Entreprenören är A. Berglund Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
A. Berglund Oy / Johan Berglund, tfn 0400 534536
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan

Ändring av underfarten vid Moisiogatan till en bro för gång- och cykeltrafik år 2022

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juli 2022.
Entreprenören är Miko Asennus Oy
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Miko Asennus Oy / Mikko Koivuoja, tfn 040 837 4202
Lojo stad / Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Planbild

Förnyelse av gatubelysningen i Voudinpuisto år 2022

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juli 2022.
Entreprenören är Eltel Networks Oy
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Eltel Networks Oy / Jan Henriksson, tfn 040 311 2398
Lojo stad / Isto Hovi, tfn 044 374 1376
Entreprenadområde

Byggande av tennisplaner i Moisio år 2022

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juli 2022.
Entreprenören är Recset Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Recset Oy / Kauno Rajalakso, tfn 040 076 1009
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplan

Byggande av en gång- och cykelled längs Lojo hamnbana, fas 2

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juni 2022.
Entreprenören är ML-Kaivuu Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
ML-Kaivuu Oy / Harri Tennberg, tfn 050 533 8200
Lojo stad / Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Situationsplan

Byggande av Gunnarla planområde (fas 2)

Arbetet har påbörjats 1.12.2021 och pågår till och med 30.6.2022.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Oy Göran Hagelberg Ab / Guy Hagelberg tfn 0400 469508
Lojo stad / Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Översiktskarta

Byggande av planområdena Haikari och Vivamo 2021

Arbetet har påbörjats 1.8.2021 och pågår till och med 31.5.2022.
Entreprenören är O.P. Erkkilä Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
O-P Erkkilä Oy / Olli-Pekka Erkkilä tfn 0400 495464
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Situationsplanen för Vivamovägen
Situationsplanen för Haikari

Byggande av Trädskolornas motionspark

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juni 2023.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om arbetet:
Oy Göran Hagelberg Ab / Jouko Korpi-Kokko, tfn 0400 330 508
Lojo stad / Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Entreprenadområde

Utbyte av gatubelysning vid Karstuvägen mellan Hossavägen Hiidensalmi bro

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juni 2021.
Entreprenören är Kaivuuliike Stigell Ky.
Eventuella förfrågningar om arbetet:
Kaivuuliike Stigell Ky / Jarmo Stigell, tfn 0400 471 343
Lojo stad / Isto Hovi, tfn 044 374 1376
Plan

Gång- och cykelled längs Lojo hamnbana, fas 1

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av juni 2021.
Entreprenören är LS Systems Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetet:
LS Systems Oy / Ari Salonen, tfn 040572 3936
Lojo stad / Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Situationsplan

Mässparkering i området kring Travbansgatan, fas 2

Arbetet har börjat och kommer att pågå till början av juni 2021.
Entreprenören är Murskepojat Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetet:
Murskepojat Oy / Kaj Fagerström, tfn 0400 471 828
Lojo stad / Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Situationsplan

Ombyggnad av gator och vattenförsörjning i Västra Louhigatans område

Arbetet har börjat och kommer att pågå till slutet av oktober 2021.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om vägarbetsplatsen:
Oy Göran Hagelberg Ab / Henri Soukko, tfn 040 844 7332
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Entreprenadområde

Byggande av kommunalteknik vid Emojigatan, Rotegränden och Rautiogränden

Arbetena inleds vecka 10/2021 och pågår till och slutet av augusti 2021.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om vägarbetsplatsen:
Oy Göran Hagelberg Ab / Guy Hagelberg, tfn 0400 469 508
Lojo stad / Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Emojigatan, situationsplan
Rote- och Rautiogränden, situationsplan

Samgrävning 2020, Maksjoki

Färdig i oktober 2020
Entreprenadområde

Ändringsarbeten vid Mongolagatan och Kyrkogatan

Färdig i augusti 2020
Entreprenadområde

Vattenledning byggs till Louhigatan och Västra Louhigatan

Färdig i september 2020
Entreprenadområde

Förbättring av vägbelysningen på landsväg 1270 Pusula-Kaukela (Kaukelantie)

Färdig i november 2019
Entreprenadområde

Förbättring av lv 110 vid Saukkola centrum

Färdig i oktober 2019
Plankarta

Gatubygge i Hiidensalmi-området

Färdig i oktober 2019
Entreprenadområde

Ombyggnad av avloppsnätet i Saukkola

Färdig i augusti 2019
Entreprenadområde

Byggande av en rondell vid Ojamoåsvägen

Färdig i oktober 2019
Entreprenadområde
Planvy

Byggande av en rondell vid Storlojogatan samt gator i området

Färdig i september 2019
Entreprenadområde
Planvy

Byggande av Gunnarla planområde (period 3)

Färdig i september 2019
Entreprenadområde

Byggande av en gång- och cykelväg vid Oilaavägen på avsnittet lv 110 och Riikantie

Färdig 2018
Entreprenadområde

Byggande av Gunnarla planområde

Färdig 2019
Entreprenadområde

Byggande av en planskild korsning vid rv 25 i Tynnismalm

Färdig 2019
Plankarta 

 

Related to the subject: