Planering och byggande

Enheten ansvarar för byggarbeten, planering och planeringsarbeten för trafikområden som staden äger och besitter samt för genomförande av investeringsprojekt.

Personal

Chefen för enheten är:

Seppo Lötjönen
stadsteknikchef
seppo.lotjonen(a)lohja.fi
tfn 050 529 9869
Kommunalteknik:
Timo Mäkinen
planeringsingenjör
timo.makinen(a)lohja.fi
tfn 050 567 5900
Esa Rantala
planerare
esa.rantala(a)lohja.fi
tfn 044 369 4478
Mika Kuronen
planerare
mika.kuronen(a)lohja.fi
tfn 044 369 4479
Paula Ruth
planeringsassistent
paula.ruth(a)lohja.fi
tfn 044 369 4481
Niina Raiski
planeringsassistent
niina.raiski(a)lohja.fi
tfn 044 369 4480
 

Related to the subject: