Byggande av kommunalteknik

Förbättring av vägbelysningen på landsväg 1270 Pusula-Kaukela (Kaukelantie)

Arbetena börjar 28.11.2019 och pågår till 15.2.2020.
Entreprenören är Kaivuliike Veljekset Stigell Ky.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Kaivuliike Veljekset Stigell Ky/ Jarmo Stigell, tfn 0400 471 343
Lojo stad/ Isto Hovi, tfn 044 374 1376
Entreprenadområde

Förbättring av lv 110 vid Saukkola centrum

Arbetet har påbörjats i september och pågår till och med 30.10.2019.
Entreprenören är Ralf Ajalin Ab.
Eventuella förfrågningar om vägarbetsplatsen:
Ralf Ajalin Oy/Jerry Helander, tfn 044 754 9108
Lojo stad/Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Plankarta

Gatubygge i Hiidensalmi-området

Arbetena inleddes i juni och pågår fram till 1.11.2019.
Entreprenör är Läänin Kuljetus Oy.
Eventuella frågor om byggplatsen:
Läänin Kuljetus Oy/Markku Noki, tfn 040 192 2882
Lojo stad/ Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869
Entreprenadområde

Ombyggnad av avloppsnätet i Saukkola

Arbetena inleds vecka 27 och pågår till och med 30.8.2019.
Entreprenören är Lohjan Maanrakennus Oy.
Eventuella förfrågningar:
Lohjan Maanrakennus Oy/ Simo Pelto-Timperi, tfn 044 553 5666
Lojo stad/ Jorma Lehtonen, tfn 044 045 6824
Entreprenadområde

Byggande av en rondell vid Ojamoåsvägen

Arbetena börjar vecka 25 och pågår till 30.10.2019.
Entreprenören är Oy Göran Hagelberg Ab.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Oy Göran Hagelberg Ab/ Pekka Lehtimäki, tfn 040 097 0508
Lojo stad/ Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Entreprenadområde
Planvy

Byggande av en rondell vid Storlojogatan samt gator i området

Arbetena börjar i april 2019 och pågår till 30.10.2019.
Entreprenören är Ralf Ajalin Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
Ralf Ajalin Oy/ Jerry Helander, tfn 044 754 9108
Lojo stad/ Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900
Entreprenadområde
Planvy

Byggande av Gunnarla planområde (period 3)

Färdig 9/2019.
Entreprenadområde

Byggande av en gång- och cykelväg vid Oilaavägen på avsnittet lv 110 och Riikantie

Färdig 2018.
Entreprenadområde

Byggande av Gunnarla planområde

Färdig 2019.
Entreprenadområde

Byggande av en planskild korsning vid rv 25 i Tynnismalm

Färdig 2019.
Plankarta 

Gång-och cykelvägsarrangemang längs landsväg 11170 Lojo station (Tallåsvägen) vid Telegrafistbackens anslutningsområde

Färdig 2017.
Planvy

Sanering av kommunaltekniken i planområdet för Taka-Routio och vid Routiovägen

Färdig 2018.
Entreprenadområde

Sanering av Spelgränden

Färdig 2016.
Entreprenadområde

Förbättring av Kisakalliovägen genom att bygga en gång- och cykelväg

Färdig i september 2017
Planens översiktskarta

Byggande av Harju idrottsplan

Färdigt i juli 2017
Planens situationsplan

Sanering av kommunaltekniken i planområdet för Leskelännotko

Färdig i juni 2017
Entreprenadområdets översiktskarta

Karstuvägens och Paikkarigatans rondell

Färdig i september 2016
Entreprenadområdets översiktskarta

Samgrävning 2016, Nummentausta

Färdig i december 2016
Områdesbild

Byggande av Bofinksvägen

Färdigt i oktober 2016
Gatuplanen för Bofinksvägen
Vattentjänstplan

Iståndsättning av gatorna i Hiidensalmiområdet

Färdig i oktober 2015
Områdesbild

Förbättring av trafiksäkerheten på Karstuvägen vid Hossavägens och Väderkvarnsgrändens anslutningar

Färdig i augusti 2015
Situationsplan Karstuvägen-Hossavägen
Situationsplan Karstuvägen-Väderkvarnsgränden

Byggande av en gång- och cykelväg Ängsgatan-Rajamäkigatan

Färdigt i december 2015
Områdesbild

Samgrävning 2015, Virkby

Färdig i december 2015
Områdesbild

Byggande av Marknadsgränden och Petter Forsströms väg

Färdigt i oktober 2015
Områdesbild

Byggande av Packmästargränden och Telegrafistbacken

Färdigt i juni 2015
Områdesbild

Byggande av Bangårdsvägen

Färdigt i juni 2015
Områdesbild