Byggande av kommunalteknik

Samgrävning 2020, Maksjoki

Arbetena inleds vecka 27 och pågår till och slutet av oktober.
Entreprenören är N3M Power Ab.
Eventuella förfrågningar om vägarbetsplatsen:
N3M Power Ab/Toni Kallonen, tfn 044 345 7121
Lojo stad/ Isto Hovi, tfn 044 374 1376 (semester 7.7- 2.8.2020)
Lojo stad/ Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900 (semester 3.8-28.8.2020)
Entreprenadområde

Ändringsarbeten vid Mongolagatan och Kyrkogatan

Arbetena inleds vecka 26 och pågår till och slutet av augusti.
Entreprenören är Peab Oy.
Eventuella förfrågningar om vägarbetsplatsen:
Peab Oy/Petri Nurmi, tfn 040 848 8019
Lojo stad/Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900 (semester 3.8-28.8.2020)
Lojo stad/Esa Rantala, tfn 044 369 4478 (semester 26.6-27.6.2020)
Plankarta
Entreprenadområde

OBS! Intill området utför alliansen samtidigt arbeten på gårdsområdet till Anttilan koulu och Laurentiushuset som är under uppbyggnad.

Vattenledning byggs till Louhigatan och Västra Louhigatan

Arbetena börjar 6.4.2020 och pågår till 30.6.2020.
Entreprenören är O-P Erkkilä Oy.
Eventuella förfrågningar om arbetena:
O-P Erkkilä Oy/ Katarina Sillman, tfn. 0400 203 590
Lojo stad/ Jorma Lehtonen, tfn 044 045 6824
Entreprenadområde

Förbättring av vägbelysningen på landsväg 1270 Pusula-Kaukela (Kaukelantie)

Färdig i november 2019
Entreprenadområde

Förbättring av lv 110 vid Saukkola centrum

Färdig i oktober 2019
Plankarta

Gatubygge i Hiidensalmi-området

Färdig i oktober 2019
Entreprenadområde

Ombyggnad av avloppsnätet i Saukkola

Färdig i augusti 2019
Entreprenadområde

Byggande av en rondell vid Ojamoåsvägen

Färdig i oktober 2019
Entreprenadområde
Planvy

Byggande av en rondell vid Storlojogatan samt gator i området

Färdig i september 2019
Entreprenadområde
Planvy

Byggande av Gunnarla planområde (period 3)

Färdig i september 2019
Entreprenadområde

Byggande av en gång- och cykelväg vid Oilaavägen på avsnittet lv 110 och Riikantie

Färdig 2018
Entreprenadområde

Byggande av Gunnarla planområde

Färdig 2019
Entreprenadområde

Byggande av en planskild korsning vid rv 25 i Tynnismalm

Färdig 2019
Plankarta 

Gång-och cykelvägsarrangemang längs landsväg 11170 Lojo station (Tallåsvägen) vid Telegrafistbackens anslutningsområde

Färdig 2017
Planvy

Sanering av kommunaltekniken i planområdet för Taka-Routio och vid Routiovägen

Färdig 2018
Entreprenadområde

Sanering av Spelgränden

Färdig 2016
Entreprenadområde

Förbättring av Kisakalliovägen genom att bygga en gång- och cykelväg

Färdig i september 2017
Planens översiktskarta

Byggande av Harju idrottsplan

Färdigt i juli 2017
Planens situationsplan

Sanering av kommunaltekniken i planområdet för Leskelännotko

Färdig i juni 2017
Entreprenadområdets översiktskarta

Karstuvägens och Paikkarigatans rondell

Färdig i september 2016
Entreprenadområdets översiktskarta

Samgrävning 2016, Nummentausta

Färdig i december 2016
Områdesbild

Byggande av Bofinksvägen

Färdigt i oktober 2016
Gatuplanen för Bofinksvägen
Vattentjänstplan

Iståndsättning av gatorna i Hiidensalmiområdet

Färdig i oktober 2015
Områdesbild

Förbättring av trafiksäkerheten på Karstuvägen vid Hossavägens och Väderkvarnsgrändens anslutningar

Färdig i augusti 2015
Situationsplan Karstuvägen-Hossavägen
Situationsplan Karstuvägen-Väderkvarnsgränden

Byggande av en gång- och cykelväg Ängsgatan-Rajamäkigatan

Färdigt i december 2015
Områdesbild

Samgrävning 2015, Virkby

Färdig i december 2015
Områdesbild

Byggande av Marknadsgränden och Petter Forsströms väg

Färdigt i oktober 2015
Områdesbild

Byggande av Packmästargränden och Telegrafistbacken

Färdigt i juni 2015
Områdesbild

Byggande av Bangårdsvägen

Färdigt i juni 2015
Områdesbild