Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen – Lohjan kaupunki

Kooste sosiaali-ja terveyspalveluiden siirtymään liittyvistä muutoksista kuntalaiselle.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUVN) järjestettäväksi vuoden 2023 alusta.

Sote-uudistus astuu voimaan 1. tammikuuta 2023 ja samalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Mikä LUVN?

LUVN on kaksikielinen hyvinvointialue, lyhenne muodostuu sanoista Länsi-Uusimaa, Västra Nyland.

Asioinko 1.1.2023 alkaen Lohjalla samassa paikassa kuin aiemminkin?

Kyllä, palvelut lohjalaisille löytyvät samasta tutusta paikasta eli asioit edelleen esimerkiksi samalla terveysasemalla kuin nytkin. Myöhemmin tulevaisuudessa hyvinvointialue saattaa kuitenkin tiedottaa muutoksista palveluihin tai toimipisteisiin.

Mistä saan vuoden alusta tietoa lohjalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista?

Kaikki ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet liittyen sotepalveluihin julkaistaan 2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla ja palvelun sosiaalisen median kanavissa.

     Vuoden 2023 alusta tietoja saat:

 • Länsi-Uudenmaan asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023)
  puh. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16
 • Uusilta luvn.fi – verkkosivuilta ja palvelun sosiaalisen median kanavista.
 • Myös Lohja.fi –verkkosivuilta löydät vielä jonkin aikaa nykyiset palvelunumerot. Lohjan kaupunki pitää näkyvillä nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluiden sivuja siihen saakka kunnes kaikki tarvittava tieto on löydettävissä luvn.fi –sivustolta ja uudet palvelunumerot ovat avautuneet.

Luvn.fi -verkkosivut ovat vielä rakentumassa

Hyvinvointialueen verkkosivut palvelevat osoitteessa luvn.fi. Alkuvaiheessa sivustolle on tulossa näkyviin  palveluiden kuvaukset ja kuntakohtaiset toimintaohjeet asiakkaille. Sisällöt täydentyvät vaiheittain. Lohjan kaupunki pitää nykyisiä lohja.fi –sivuilla olevia sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja näkyvissä siihen saakka, kunnes kaikki tarvittava tieto on saatavilla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sivustoilla ja uudet palvelunumerot on avattu. Tämän jälkeen sotepalveluiden tiedot poistetaan Lohjan kaupungin sivuilta ja tilalla on ohjauslinkki hyvinvointialueen sivuille.

Huom! Ellei tietoa löydy verkosta, ota yhteyttä Länsi-Uudenmaan asiakaspalveluun puh. 029 151 2000.

Pysyvätkö palvelunumerot samana?

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vähitellen uusiin. Nykyiset palvelunumerot ovat voimassa, kunnes uudet palvelunumerot avataan. Kun palvelunumero muuttuu, vanhassa numerossa on automaattinen tiedote, joka kertoo uuden palvelunumeron. Luvn:lta saadun viimeisimmän tiedon mukaan palvelunumerot vaihtuvat tällä aikataululla:

Päivitys 10.1.2023: Punaisella merkittyjen palvelunumeroiden käyttöönottoon on tullut viivästys.

 • 20.12.22: Seniori-info on jo avattu, uusi puh. 029 1512 820
 • 9.-15.1.: Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • 16.-22.1.: Lapset, nuoret, perheet & muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
 • 23.-29.1.: Vammaissosiaalityö, kotikuntoutus, ikääntyneiden palvelut (asiakasohjaus)
 • 30.1.-5.2.: Avokuntoutus, opiskeluhuolto
 • 6.2.-19.2.: Suun terveydenhuolto
 • 27.2.-5.3.: Sosiaali- ja kriisipäivystys, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 • 6.-10.3.: Perheoikeudelliset palvelut, yhteiset sosiaalipalvelut

Terveysasematoiminnan, sairaalapalveluiden, ikääntyneiden palveluiden ja sosiaali- ja potilasasiamiehen ajantasaiset yhteystiedot sekä muut informaatio löytyy  www.luvn.fi -verkkosivuilta.

Mitkä palvelut siirtyvät Lohjan kaupungilta ylläpidettäväksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle?

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvät mm. seuraavat palvelut:

 • terveysasemat ja sairaalat
 • ensihoito, kuten ambulanssit
 • hammashoitolat
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut
 • neuvolat
 • sosiaalipalvelut
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • kotihoito ja asumispalvelut
 • kuntoutus, esim. fysioterapeuttien vastaanotot

Ota seurantaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaalisen median kanavat:


Katso kooste LUVN tärkeimmistä asioista hyvinvointialueen aloitukseen liittyen: https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/11/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-siirtyma-lahestyy

Share This