Lohjan harrastuskalenteri on julkaistu

Lohjan harrastuskalenteri on julkaistu osoitteessa harrastukset.lohja.fi.

Lohjan harrastuskalenteri on tuotettu ensisijaisesti Harrastamisen Suomen malli -hankkeen harrastuksia varten. Valtakunnallisen Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on järjestää peruskoululaisille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Tarjota kaikilla Lohjan kouluilla oppilaiden toivomia kerhoja.
  • Huolehtia, että mahdollisimman moni eri lapsi pääsee kerhoon eli ensisijaisesti kaikki saisivat paikan yhteen kerhoon.
  • Sovittaa kerhotoiminta luontevaksi jatkoksi koulupäivälle ja huolehtia että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua (esim. kuljetusoppilaat)
  • Saada osallistujiin mahdollisimman paljon lapsia joilla ei ennestään ole ohjattua harrastusta ja jotka sosiaalisten perusteiden vuoksi katsotaan eniten kerhoja tarvitsevan.
  • Luoda yhteistyössä alueiden kaikkien toimijoiden kanssa eri alueille sopivaa ja monipuolista kerhotoimintaa.
  • Saada nuoret innostumaan omaehtoisista kerhoista ja tuetaan heitä kerhojen toteuttamisessa.
  • Löytää jokaiselle koulualueelle useita harrastuskummeja eli aikuisia, jotka auttavat lapsia löytämään mieleisen harrastuksen.

Yhteystiedot:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lohja.fi.

Juha Koivuporras 044-3695032 (koordinointi, kerhohakemukset)
Joni Pitkonen 050-5675897 (talous, hallinto, yleiset asiat)
Sara Ertek 044-3621130 (kulttuuri, some, viestintä)

Share This