Lohja Yrityspitovoimatutkimus 2021

Lohjan kaupungille loka-marraskuussa 2021 toteutetun yrityspitovoimatutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrittäjien näkemyksiä Lohjasta yrittämisen paikkana ja heidän tyytyväisyyttään Lohjaan.
kartoittaa paikallisten yrityspalvelujen tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä kehittämisideoita Lohjan yritysmyönteisyyteen liittyen.

Yritysten sitoutuminen Lohjalla toimimiseen on parantunut verrattuna vuoteen 2019. Yhdeksän kymmenestä (93 %) lohjalaisesta yrityksestä pyrkii joko säilyttämään markkina-asemansa tai on voimakkaasti kasvuhakuinen. Neljä viidestä (80 %) yrityksestä on sitoutunut jatkamaan toimintaansa melko tai erittäin varmasti kunnan alueella seuraavan vuoden ajan. Yritystoiminnan laajentamisen lähitulevaisuudessa Lohjalla arvioi erittäin tai melko todennäköiseksi kaksi viidestä vastaajasta (44 %). Alueellisissa sidoksissa kertoo, että kolmessa yrityksestä viidestä (60 %) omistaja tai ylin johto asuu kunnan alueella.

Kolme neljästä (73 %) yrittäjästä suosittelisi tai on jo suositellut Lohjaa yrittämisen paikkana liikekumppanilleen. Suosittelijoiden kommentteja olivat mm.:

”Jos sattuu olemaan jotain sellaista mitä täältä ei saa, niin Helsingistä saa ja se on lähellä.”

”Liikenneyhteydet hyvät.

”Palvelut lähellä.”

”Sijainti hyvä ja työvoimaa saatavilla.”

Lohja on tutkimuksen mukaan onnistunut vastaamaan yritysten tarpeisiin kohtalaisen hyvin. Ajatukset Lohjasta ovat pääosin positiivisia, mutta kriittisiäkin näkemyksiä löytyy. Yrityksille tärkeimmiksi asioiksi liiketoiminnan kehittämiselle muodostuivat toimipisteiden logistinen sijainti (3,8/5), kulttuuri- ja liikuntapalvelut (3,5/5) ja hyvä työvoiman saatavuus alueella (3,4/5).

Lue lisää Lohjan yrityspitovoimasta

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This