Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaava

Metsähallitus on käynnistänyt ranta-asemakaavan laatimisen Kärköläntie varrella omistamallaan kiinteistöllä 444-893-1-1 (Nummi-Pusulan valtionmaa). Kiinteistö rajoittuu etelässä Vahermanjärveen ja yhteiseen vesialueeseen 444-515-876-4. … Lue lisää

Uudenmaan LAPE -hankkeen kysely

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään nyt. Meitä kiinnostaa, mikä sinulle on tärkeää. Uudenmaan alueella on meneillään hallituksen muutosohjelma LAPE, … Lue lisää