Vahvemmat yhdessä – kampanja sote- ja pelastustoimen uudistuksesta

Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle.

Vahvemmat yhdessä – kampanja sote- ja pelastustoimen uudistuksesta

Hyvinvointialueille siirrytään 1.1.2023 sote- ja pelastustoimen uudistuksen myötä, joka on ollut paitsi usean edeltävän hallituksen, myös tämän hallituksen mittavin hanke. Valtakunnallisella kansalaiskampanjalla tarjotaan tukea hyvinvointialueiden viestintään ja ” Vahvemmat yhdessä”- kampanjalla kerrataan vielä, miksi tämä uudistus on haluttu saattaa maaliin.

Hyvinvointialueet.fi -kampanjasivusto
https://hyvinvointialueet.fi/app/uploads/2022/11/STM_VY_Netti_30s_text_fi.mp4

Share This