Kampanjen Starkare tillsammans (Vahvemmat yhdessä) och reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdena i början av år 2023.

Kampanjen Starkare tillsammans (Vahvemmat yhdessä) och reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Den 1 januari 2023 övergår vi till välfärdsområdena när reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, det största projektet både för den här regeringen och för flera av de tidigare regeringarna, verkställs. Den nationella medborgarkampanjen Starkare tillsammans erbjuder stöd för välfärdsområdenas kommunikation och påminner om varför reformen är så viktig.

Länk till kampanjens webbplats.
https://hyvinvointialueet.fi/app/uploads/2022/11/STM_VY_Netti_30s_text_fi.mp4


Share This