Lohjan kaupungin kaupunkistrategian arviointi

Evästä Lohjan kaupunkistrategian valmistelutyötä – vastaa kyselyyn!

Kaupungin strategia on tärkeimpiä kaupungin suunnitelmista. Siinä kaupunginvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Näiden tavoitteiden tulee ohjata kaikkea toiminnan ja talouden suunnittelua ja toteuttamista.

Lohjalla strategia laaditaan valtuustokausittain. Kesän 2021 kuntavaaleissa valitut päättäjämme aloittavat uuden strategian valmistelun ensimmäisistä valtuustoseminaareistaan alkaen. Strategian laatimisen pohjaksi on tärkeää arvioida edellisen strategian toteutuminen.

Kyselyn vastaukset antavat taustatietoa, jota käytetään tekemään seuraavasta strategiasta entistä paremman. Mitä paremmin strategiatyössä onnistutaan, sen paremmat mahdollisuudet meillä on menestyä tulevaisuudessa. Siksi vastauksesi on tärkeä. Kysely on avoinna 27.9.2021 klo 16.15. saakka.

Kiitos ajastasi!

Mika Sivula
Lohjan kaupunginjohtaja

kysely suomeksi: https://link.webropolsurveys.com/S/AB507C7F17797D9D

Share This