Lohjan kaupungin alueen toiminta koronatilanteen johdosta ajalla 1.4. – 30.4.2021

Rajoitusten tarkoituksena on katkaista epidemian voimakas leviäminen ja vähentää tarvetta rajoitustoimien jatkumiselle. Tehdään jokainen kaikkemme tämän toteutumiseksi. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Koronatapausten määrä on Lohjalla edelleen korkea kuten myös Uudenmaan alueella sekä lähes koko Suomessa. Johtuen koronatilanteen heikkenemisestä maan hallitus on todennut poikkeusolot. Tartuntatautilain antamien valtuuksien avulla yritetään pysäyttää koronatilanteen edelleen paheneminen, suojella riskiryhmiin kuuluvia ja turvata terveydenhuollon selviytyminen kasvavista potilasmääristä.

 

Rajoituksia ja muutoksia Lohjan kaupungin palveluihin

 

Lohjan kaupungin yläkoulut ja toisen asteen oppilaat etäopetuksessa

Lohjan kaupungin yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset kuten lukiot ovat etäopetuksessa 11.4.2021 asti.
Yläluokkien (vuosiluokat 7-9) palaavat lähiopetukseen 12.4.2021.
Kevään 2021 ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään lukioissa 16.3.-7.4.2021 terveysturvallisuus huomioiden. Tutkinto järjestetään lukioissa myös lukioiden etäopetuksen aikana. Huoltajia ja oppilaita sekä opiskelijoita tiedotetaan Wilman kautta.

Hiiden Opisto jatkaa etäopetuksessa 30.4.2021 asti. Lähiopetuksen aloittamista voidaan harkita olosuhteista riippuen joidenkin kurssien osalta 15.4.2021 alkaen.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa Lohjalla kaikkien oppilaiden yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena. Osa ryhmäopetuksesta pidetään etänä. Opettajat tiedottavat oppilaita/huoltajia yksityiskohdista.

 

Lohjan kaupungin nuorisotilat

Lohja kaupungin nuorisotilat ovat suljettuna nuorisotoiminnalta (yli 12 – vuotiaat). Alakoululaisten kerhotoiminnat jatkuvat terveysturvallisuus huomioiden.

 

Lohjan Liikuntakeskuksen sisäliikuntapaikat ovat suljettuna ennen vuotta 2008 syntyneiltä

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallinnoimat sisäliikuntapaikat Virkistysuimala Neidonkeidas, Sporttikeskus Tennari, Lohjan Jäähalli, kuntosalit ja koulujen liikuntasalit ovat suljettuina 14.4.2021 asti.  Tilat ovat kuitenkin käytössä koulujen liikunnanopetukseen, vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden lasten harrastustoimintaan sekä terapiatoimintaan.  Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti. Lasten harrastustoiminnassa tulee noudattaa huolellisesti turvallisuusjärjestelyjä siten, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

 

Aluehallintoviraston päätökset  

Yli 6 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kiellettyä 

Uudenmaan alueen nykyiset kokoontumisrajoitukset jatkuvat Etelä-Suomen AVIn määräyksellä 30.4.2021 asti. Enintään 6 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset.

Aluehallintoviraston päätös vaikuttaa siten, että Tytyri Elämyskaivos, Lohjan Teatteri, Lohjan kaupunginorkesteri ja Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto eivät järjestä yleisötapahtumia.

 

Toimijoiden tiloissa tulee huomioida mahdollisuus lähikontaktien välttämiseen

Aluehallintovirasto on antanut määräyksensä 30.4.2021 saakka, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa toimijan tulee varmistaa, että henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Toimijoiden tulee tehdä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi. Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Lohjan Museo ja kirjasto ovat avoinna turvallisuusjärjestelyt huomioiden, mutta niissä ei järjestetä yleisötilaisuuksia. Omatoimikirjastot eivät ole avoinna.

 

Tiloja suljetaan koko Uudenmaan alueella 1.4 – 14.4.2021 väliseksi ajaksi

Tiloja määrätään suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella mukaan lukien Lohja. Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

 

Lohjan kaupungin suositukset

Pidä etäisyyttä

Lohjan kaupunki suosittaa väestölle, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena muistotilaisuudet, joiden osalta suositellaan niiden toteuttamista pienimuotoisina alle kuuden (6) henkilön tilaisuuksina.

Huomioi kaikissa julkisissa tiloissa turvavälin vähintään 2 metriä toteutuminen.

Tee mahdollisuuksien mukaan etätyötä. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka yli kahden metrin turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee mahdollisuuksien mukaan porrastaa siten, että vain muutama henkilö on yhtäaikaisesti ja lyhyen ajan samassa tilassa.

 

Käytä kasvomaskia

Lohjan kaupungin toiminnassa noudatetaan leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, mikäli kasvomaskin käyttöön ei ole terveydellistä estettä.

Kasvomaskin käytön suositukset yli 12-vuotialle:

 • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
 • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
 • harrastustoiminnassa
 • työpaikoilla, kun turvavälejä (2 metriä), vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan kasvomaskin tai visiirin käyttöä.

 

Tehostetut suojaustoimenpiteet käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Lohjan kaupunki noudattaa omassa toiminnassaan ja suosittelee myös yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia noudattamaan omassa toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteet ovat tarpeen, vaikka asiakkaat/potilaat tai työntekijät olisivat saaneet koronarokotuksen.

Toimenpiteissä kehotetaan noudattamaan voimassaolevaa THL:n ohjeistusta.

Rajoitusten tarkoituksena on katkaista epidemian voimakas leviäminen ja vähentää tarvetta rajoitustoimien jatkumiselle. Tehdään jokainen kaikkemme tämän toteutumiseksi. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Share This