Lasten ja nuorten näkemykset ja ideaseinä Lohjan lapsiystävällisyyttä kartoittamassa

Unicef myönsi Lohjalle 14. syyskuuta 2021 toisen Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen. Tunnustuksen julkistamisen yhteydessä lohjalaiset haastettiin  mukaan ideoimaan, millä tavalla voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia Lohjalla. Kiitos ideoista, niitä kertyi yhteensä 142!

Lokakuussa avattiin kysely lasten ja nuorten näkemysten selvittämiseksi, mikä Lohjalla on hyvin ja mihin toivotaan muutosta. Yhteensä vastauksia kyselyyn saatiin 95, kiitos vastaajille! Noin puolet vastauksista on koottu erilaisista ryhmistä kuten varhaiskasvatuksesta, kouluilta ja nuorisotaloita, ja tuo näin esiin useamman lapsen ja nuoren näkökulmaa. 

Ideaseinä ja kysely ovat osa parhaillaan käynnissä olevaa Lohjan lapsiystävällisyyden nykytilan kartoitusta. Tavoitteena on kartoittaa laajasti kunnassa jo hyvin olevia asioita sekä paikantaa kehittämiskohteita. Kartoituksen tulosten pohjalta asetetaan Lapsiystävällinen kunta-kehittämistyön tavoitteet ja valitaan konkreettiset toimenpiteet toimintasuunnitelmaan.

Tutustu tästä ideaseinän ja kyselyn antiin!

Share This