Koronavirukseen varautumisessa noudatetaan valtakunnallisia linjauksia

Aluehallintovirastot kielsivät yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa.

Lohjalla toimitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, maan hallituksen ja ministeriöiden määrittelemän valtakunnallisen linjan mukaisesti. Nämä toimenpiteet perustuvat asiantuntija-arvioihin.

Viimeisimpänä valtakunnallisena linjauksena aluehallintovirastot ovat antaneet 13.3.2020 määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa kielletään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat kaikkia Manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa tartuntatautilain mukaisesti yhden kuukauden eli 12.4.2020 klo 24 asti. Määräys astuu voimaan välittömästi.

Varautuminen Lohjalla

Lohjalla pandemiaan varautumisen päävastuu on pandemiajohtoryhmällä, jota johtaa Tuula Suominen. Kaupungin johtoryhmä seuraa tilannetta omalta osaltaan ja tekee asiaan liittyviä päätöksiä valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä seuraa asiaa myös viikonlopun ajan. Uusia ratkaisuja varautumisen osalta tehdään maanantaina, mikäli akuuttia tarvetta ei sitä ennen ilmene.

Lohjan kaupunki on antanut ohjeistuksia henkilökunnalleen päivittäin. Tällä viikolla eri toimialueiden henkilöstöä on ohjeistettu mm. matkailuun, hygieniaan ja viestintään liittyen. Eri toimialueet mukauttavat toimintaansa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Toimenpiteet hyväksytetään pandemiajohtoryhmällä ja kaupunginjohtajalla. Tämän jälkeen eri toimialueet viestivät mahdollisista mukautuksista omissa, ja tarvittaessa myös kaupungin yhteisissä viestintäkanavissa.

Maanantaista lähtien kysymykset ohjataan yhteen osoitteeseen

Maanantaina 16.3.2020 avataan uusi sähköpostiosoite, johon voi lähettää kaikki koronaan varautumiseen liittyvät kysymykset. Tämän osoitteen kautta kysymykset tulevat vastattavaksi terveydenhuoltoalan ammattilaisille tai päätettäviksi pandemiajohtoryhmään tai kaupungin johtoryhmään. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina 16.3..

Lisää koronavirukseen varautumisesta voi lukea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 -sivulla

Share This