HSY mittaa ilmanlaatua uusissa kohteissa pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudellamaalla vuonna 2020

Ilmanlaatua mitataan myös Lohjalla toimintakeskus Harjulan läheisyydessä

Pääkaupunkiseudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joista kahden paikka vaihtui vuoden 2020 ajaksi Vantaalle Varistoon ja Espooseen Otaniemeen. Lisäksi kolmas uusi kohde on Porvoo.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY selvittää uusissa kohteissa erityisesti vilkkaan liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun.

”Osa ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä ja osan paikkaa siirretään vuosittain. Pysyvät mittausasemat ovat joka vuosi samassa paikassa, joten niiden mittaustuloksista nähdään ilmanlaadun kehitys. Siirrettävillä asemien avulla saadaan mitattua ilmanlaatua useilta eri alueilta”, kertoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen.

Muualla Uudellamaalla ilmanlaatua mitataan pysyvästi Lohjalla, mutta mittausasema siirtyi eri paikkaan vuoden vaihteessa. Vuosina 2009-2019 mittausasema sijaitsi Nahkurintorilla ja siirrolla ennakoitiin jo hyvissä ajoin Nahkurintorin mahdollista kehittämistä. Mittausasema sijaitsee nyt Kullervonkadulla Toimintakeskus Harjulan pihassa. Lohjalla ilmasta mitataan typpidioksidin NO2, hengitettävien hiukkasten PM10 ja pienhiukkasten PM2.5 pitoisuuksia sekä säätä. Mittaustulokset kuvaavat Lohjan yleistä ilmanlaatua. Toinen mittausasema muualla Uudellamaalla vaihtaa paikkaa vuosittain. Tänä vuonna mittausasema on Porvoon keskustassa Rihkamatorilla. Porvoon mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen alueen ilmanlaatua. Mittausasemalla mitataan typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Linkki HSYn Lohjan aseman havaintoihin
Linkki Lohjan ympäristönsuojelun kotisivuille

Share This