Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 14.6.2021

Till coronavaccination 15.6 utan tidsbokning

I morgon 15.6 kl.  9-15 kan du komma till Tennari för att ta ditt första coronavaccin utan tidsbokning om du är bosatt i Lojo och är minst 16 år! Adressen till Tennari är Strandparken 45. Det är enkelt att ta sig till Tennari med bil eller  till fots/med cykel från Lojo centrum. Ta med ditt identitetskort.

Sammanlagt har cirka 30 000 personer, dvs. 64,9 % av Lojoborna fått det första coronavaccinet. Redan 13 % av Lojoborna har fått boostervaccinationen. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på  https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset

Regionförvaltningsverket upphäver sammankomstbegränsningarna fr.o.m. 15.6  – I Lojo övergår man till basnivån

Från och med 15.6 kommer Regionförvaltningsverket i Södra Finland att upphäva beslutet om att begränsa offentliga tillställningar både i Västra och i Östra Nyland  på grund av att epidemin har lugnat ner sig. Huvudstadsregionen och Mellersta Nyland övergår till accelerationsfasen.

Övergången till basnivån betyder i Lojo att antalet personer i offentliga tillställningar inte begränsas inomhus och utomhus.  De nationella kraven på att beakta hälsosäkerheten är dock fortfarande i kraft enligt Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 31.5.2021.  Den som ansvarar för tillställningen ska ge deltagarna anvisningar för hur tillräckliga avstånd kan hållas. Deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt och kundplatserna placeras tillräckligt långt  bort från varandra. Att hålla avstånd förutsätter inte kontinuerligt upprätthållande av ett skyddsavstånd på ett visst antal meter, men för att man ska kunna hålla säkra avstånd lönar det sig att anvisa för varje grupp en på förhand planerad plats. Man kan  ha personal och informationstavlor som instruerar om avstånd. Man kan förhindra att det bildas långa köer genom arrangemang som påverkar hur deltagarna anländer och grupperas. Med hjälp av tejpningar, rep eller ordningsvakter kan publiken styras så att trängsel undviks. Också öppettiderna och rytmen i verksamheten kan ordnas för att säkerställa avstånden mellan kunderna och sällskapen. Dessutom ska man se till att  deltagarna har möjlighet att tvätta händerna.

Coronasituationen i Lojo är fortfarande lugn, ett nytt fall av corona förra veckan

Sedan början av januari har 304 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I juni har det konstaterats 2 nytt fall av corona. Antalet coronaprovet som tagits i juni är i genomsnitt 100/dag. Andelen positiva coronaprover i har i juni varit under 0,2 %.

Under de två senaste veckorna har det inrapporterats två nya fall av corona i Lojo, så incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 4,4 /100.000. Incidensen i hela landet är  24,8/100 000 och i Nyland 46,6/100 000.

Nya anvisningar för personer som fått två doser av coronavaccin om användning av munskydd och säkra avstånd

Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.

THL har gett nya anvisningar för fullt vaccinerade Med en fullvaccinerad person avses en situation där personen har fått två doser av vaccin och det har gått minst en vecka från den första dosen så att den skyddande effekten av vaccinet har hunnit bli tillräckligt stark.

Som fullt vaccinerad är det rätt säkert för dig att  träffa andra människor utan mask eller säkra avstånd när:

  • Du träffar andra som är fullt vaccinerade i privata inomhuslokaler, till exempel hemma eller på en sommarstuga. Risken för smitta är då mycket låg.
  • Du träffar ovaccinerade personer i privata inomhuslokaler och personerna är alla från samma hushåll.
  • Du besöker till exempel familjen till en vän. Förutsättningen är att ingen av de ovaccinerade hör till en riskgrupp för en allvarlig coronavirussjukdom. I en sådan situation är infektionsrisken för både dig och andra närvarande låg.

Nya anvisningar för personer som fått två doser av coronavaccin om användning av munskydd och säkra avstånd  –  det är fortfarande viktigt att skydda de ovaccinerade och riskgrupperna  – Meddelande – THL

Sommarpaus i veckoöversikter från midsommarveckan. Lojo stad informerar separat om aktuella frågor relaterade till coronasituationen. Vi tackar Lojoborna för den gångna våren och önskar en glad och säker sommar!

Relaterade nyheter:

Share This