Småbarns­pedagogik

Målet med servicen för barn under skolåldern och deras familjer är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

I Lojo erbjuds småbarnspedagogik i daghem, inom gruppfamiljedagvården, den öppna småbarnspedagogiken och klubbverksamheten. En del av enheterna är svenskspråkiga.

För sommaren minskar behovet av vikarier inom småbarnspedagogiken. Vi publicerar rekryteringen av vikarier i augusti 2024.

Kontakta oss om du har några frågor, Lojo rekrytering, tfn 044 374 6441 eller sijaisrekrytointi@lohja.fi

 

Related to the subject: