Småbarns­pedagogik

Målet med servicen för barn under skolåldern och deras familjer är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

I Lojo erbjuds småbarnspedagogik i daghem, inom gruppfamiljedagvården, den öppna småbarnspedagogiken och klubbverksamheten. En del av enheterna är svenskspråkiga.

Sök kortjobb i Lojo stad genom att fylla i en ansökan om kortjobb! Platsannonsen har publicerats på finska.

Om du behöver hjälp med att lämna in en ansökan elektroniskt, kontakta Lojo rekrytering, tfn 044 374 6441 eller sijaisrekrytointi@lohja.fi

 

Related to the subject: