Skolor och undervisning

Basservicen för barn i skolåldern, unga och deras familjer erbjuder en högkvalitativ och enhetlig lärstig som finns till för alla.

Verksamhetsidén är att främja förmågan att lära sig och ge en bra fostran, nödvändiga kunskaper och färdigheter i en säker och uppmuntrande lärmiljö. Värdegrunden för verksamheten är att främja öppenhet, ansvar, rättvisa, resultat och kreativitet.

Lojo erbjuder utöver den grundläggande utbildningen även gymnasieutbildning. En del av skolorna är svenskspråkiga. Bekanta dig med skolorna i Lojo.

Sök kortjobb i Lojo stad genom att fylla i en ansökan om kortjobb! Platsannonsen har publicerats på finska.

Om du behöver hjälp med att lämna in en ansökan elektroniskt, kontakta Lojo rekrytering, tfn 044 374 6441 eller sijaisrekrytointi@lohja.fi

 

Related to the subject: