Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 27.8.2021

Tillgängliga tider för bokning av den första vaccindosen

74,6 % av Lojoborna har redan fått det första coronavaccinet och 58,5 % även boostervaccinet.

Det finns för närvarande tillgängliga tider för bokning av den första vaccindosen och dessutom ordnas nästa vecka, dvs. 30.8-3.9.2021 vaccinationer varje vardag utan tidsbokning på Tennari. Vaccinationer utan tidsbokning ordnas mån, tis, tors, fre kl. 9-15 och ons kl. 9-19.30.  På onsdag 1.9.2021 finns det även kvällstider med tidsbokning.

Vi rekommenderar att man främst använder elektronisk tidbokning. Elektronisk tidsbokning på adressen www.koronarokotusaika.fi (du flyttas till en annan tjänst) både till vaccinationsställena i Tennari och i Pusula.

Personer som vaccinerats två gånger insjuknar mycket sällan i en allvarlig coronasjukdom – sjukhusvård behövs mest bland äldre personer

Av en utredning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort på basis av hälso- och sjukvårdsregister framgår att endast en mycket liten del av de som fått två coronavaccindoser har smittats av coronaviruset trots att de vaccinerats. Sjukdomsbilden hos vaccinerade personer är oftast lindrig. Risken för en allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård ökar med åldern också bland vaccinerade personer som smittas.

”Siffrorna visar att en komplett vaccinationsserie ger ett bra skydd mot smitta. et är ändå bra att vara medveten om att inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd mot att smittas eller få en sjukdom. Därför är det viktigt att så många som möjligt tar båda vaccindoserna och på så sätt skyddar både sig själv och andra”, påminner THL:s överläkare Tuija Leino.

En person anses vara helt vaccinerad om han eller hon har fått två coronavaccindoser och det har gått en vecka sedan den andra vaccinationen.

Majoriteten av de vaccinerade personerna som fått en allvarlig sjukdom är äldre, alltså 70 år fyllda. Trots det är sjukdomen i allmänhet lindrigare också hos äldre personer som vaccinerats, än om de inte har vaccinerats”, berättar Leino.

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/helt-vaccinerade-insjuknar-mycket-sallan-i-en-allvarlig-coronasjukdom-sjukhusvard-behovs-mest-bland-aldre-personer

Ökning av antalet coronafall i Lojo

Sedan början av januari har 529 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet nya fall under augusti är redan 142.
Under de två senaste veckorna har det inrapporterats 85 nya fall av corona i Lojo, så incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 185/100000. Incidensen i hela landet är 165,1/100 000 och i Nyland 287,9/100 000.

Regionförvaltningsverkets gällande begränsningar till och med 12.9.2021

Man kan ordna sammankomster inomhus och i begränsade utomhuslokaler utan begränsningar på personantalet om man beaktar följande:
– Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunder och deltagare kunna undvika närkontakt med varandra det vill säga hålla säkert avstånd. Med närkontakt avses i inomhus att kunder vistas på mindre än högst två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
– Vid tillställningar utomhus med över 50 (femtio) personer måste kunder och deltagare kunna undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre säkert avstånd av ett visst mått.
– Vid tillställningar som ordnas inomhus med över tio personer och i utomhusutrymmen med över 50 (femtio) personer ska vid organiseringen av tillställningen dessutom följas undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta av den 31 maj 2021
– Dessutom ska de allmänna hygienkraven i lagen följas; kunderna ska bland annat ges möjlighet att rengöra händerna och vistelsen ska ordnas så glest som möjligt.

Mer information om konsekvenserna av restriktionerna för stadens verksamhet: Rekommendationer och restriktioner i Lojo

Coronaintyg fås från Mina Kanta-sidor

Man ska i första hand använda Mina Kanta–sidor för att skriva ut ett coronaintyg. Gränsmyndigheten rekommenderar användning av ett elektroniskt intyg på en mobil enhet. I Mina Kanta-sidor kan man skriva ut intyget i pappersform. Mycket detaljerad ytterligare information och anvisningar om coronaintyg finns på: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vacciner-och-coronaviruset/coronaintyg

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av en felaktig vaccinationsanteckning och vaccinet har getts på Lojo hälsovårdscentral , kontakta den enhet som gav vaccinet (för Tennaris del, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Om man inte kan skriva ut intyget på grund av ett bristfälligt mobilcertifikat eller om man inte har bankkoder, kan man få en papperskopia på den egna hälsostationen. Leveranstiden är 7 vardagar per post.

Beställningar:

Centrums hälsostation: i första hand elektroniskt 24/7 Kontakt (klinik.fi) eller i andra hand per telefon vardagar kl. 9-14, tfn 044 369 2331.
Pusula hälsostation: i första hand elektroniskt OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 2300
Karislojo hälsostation: OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per telefon, tfn 019 369 3730
Sammatti hälsostation: OmaMehiläinen (mehilainen.fi) eller i andra hand per, tfn 019 369 3740

Relaterade nyheter:

Share This