Vattenavbrott i Muijalannummi

I Muijalannummi pågår en reparation av en stamvattenledning. På grund av arbetet förekommer det störningar i vattendistributionen i området. Arbetet … Read more

Meddelande om influensavaccinationer

Tider för influensavaccinationer finns fortfarande tillgängliga för personer som hör till riskgrupperna. Tid för influensavaccination kan bokas till Centrums hälsostation.