Infokväll om planer 28.1.2020 i Järnefeltsalen på huvudbiblioteket

Monta ihmistä piirtää yhdessä kaavoja

Torsdagar med planläggaren anträffbar fortsätter i möteslokalen i entréhallen i Monkola

Välkommen till en infokväll om planer tisdag 28.1.2020 kl. 17.30 -19.00 i Järnefeltsalen på Lojo huvudbibliotek (Karstuvägen 3, 08100 Lojo). Infokvällen är avsedd för invånare, aktörer och andra som är intresserade av planläggning med möjlighet att under lediga former ta del av materialet om de ovan nämnda planerna och diskutera personligen med dem som utarbetat planerna. Temat för infokvällen 28.1.2020 är  Y7 Ändring av delgeneralplanen för de södra delarna i Nummi-Pusula  (direktbanan Esbo-Salo) och Y8 ändringen av delgeneralplanen för de norra delarna i Sammatti (direktbanan Esbo-Salo).

De övriga infokvällarna under år 2020 äger rum tisdagarna 10.3.2020, 21.4.2020, 9.6.2020, 18.8.2020, 29.9.2020 och 10.11.2020.

Torsdagar med planläggaren anträffbar fortsätter i mötesrummet Liiteri på entrévåningen i Monkola. Du kan fråga om vad som helst som du funderar på eller om aktuella planfrågor.  Planläggningspersonalen turas om att vara på plats  torsdagar kl. 9-11 och 12-15.  Välkommen!

Share This