Vatten- och avloppsarbeten på Kaserngatan

Gatan är avstängd vid Kaserngatan 5 A. Arbetet inleds måndag 16.11.2020 kl. 8.00 och pågår i ungefär 2-3 dagar.
Mer information nätverksmästare Tomi Pitkänen tfn 044 369 5293.
Karta

Share This