Exponering för coronavirus i Lojo i Mäntynummen yhtenäiskoulu

I Mäntynummen yhtenäiskoulu har ett antal elever i årskurs 9 och en del av personalen i skolan blivit utsatta för coronaviruset.  En person som konstaterats vara coronapositiv har varit i skolan under den tid det har varit möjligt föra smittan vidare. De utsatta personerna både  i fråga om personalen i skolan och eleverna har identifierats och placerats i hemkarantän av  läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Lojo. Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad kontaktar via SMS i dag de utsatta och de egentliga anvisningarna kommer att skickas via Wilma.  Totalt sätts mer än 50 personer i karantän. För att säkerställa  att den övriga verksamheten och undervisningsarrangemangen i skolan löper smidigt övergår alla nionde klasser i Mäntynummen yhtenäiskoulu till distansundervisning från och med 11.12 till slutet av höstterminen.

Smittkedjorna kommer att spåras noggrant för att förebygga nya fall av smitta så effektivt som möjligt. Under karantänen ska man iaktta god hand- och hosthygien. Nära kontakter ska också undvikas. Dessutom ska alla de personer som blivit exponerade vara extra observanta på tecken på infektion.  Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Vi påminner dessutom om att man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. Om man får symtom ska man söka sig till coronatest. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkerhetsavstånd och om det inte går att hålla säkerhetsavstånd ska man använda munskydd. Om du misstänker att du har blivit smittad, kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation 044 369 2901 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi. Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, ärr det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Vårdnadshavarna till alla elever i årskurs 9 och skolans personal informeras om saken och ges ytterligare anvisningar bl.a. om undervisningsarrangemang via Wilma.

I övrigt fortsätter verksamheten i skolan (årskurserna 1-8) normalt som närundervisning.

Relaterade nyheter:

Share This