Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Lapsiperheiden kotipalvelu

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ma – pe klo 8-15, puh. 044 369 4170. Tuki lastenhoitoon ja lapsiperheiden arjen haasteisiin.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä apua tavanomaiseen elämään kuuluvien kodinhoidollisten tai lasten hoitoon liittyvien tehtävien hoitamisessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa tavanomaiseen elämään kuuluvien kodinhoidollisten tai lasten hoitoon liittyvien tehtävien hoitamisessa, pääasiallisesti yhdessä perheen kanssa tehden.  Perheellä on mahdollisuus saada lapsiperheiden kotipalvelua toimintakykyä alentavan syyn (esim. vanhemman väsyminen, sairaus, synnytys) tai erityisen perhetilanteen (lähiverkostojen puute, ero tai muu kriisitilanne) perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelua on tarjolla pääsääntöisesti päiväaikaan. Perheen tilanteesta riippuen perheessä työskennellään myös muuna ajankohtana. Tavoitteena on yhdessä tekemällä, perheen omia voimavaroja vahvistamalla edistää perheen arjessa selviytymistä. Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö muodostavat tiiviin palvelukokonaisuuden yhdessä perhekeskuksen muiden palveluiden kanssa.

Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä perheen kanssa ja sitä myönnetään olemassa olevat resurssit huomioiden. Kotipalvelu on määräaikaista ja maksullista ensimmäisiä arviointi- ja suunnittelutapaamisia lukuun ottamatta. Maksu määräytyy perheen bruttotulojen ja kotipalvelun määrän perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö

 • tilapäinen lastenhoitoapu
 • pieni kodinhoitoapu (mm. ruuanlaitto, pyykinpesu, kodin siisteyden ylläpito)
 • vanhemmuuden tukeminen
 • arkirutiinien hoitaminen yhdessä vanhemman kanssa

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään

 • jos vanhempi on väsynyt ja kuormittunut
 • monikkoperheelle vauvavaiheessa
 • raskauteen ja vauvan hoitoon liittyviin vaikeuksiin
 • perheen arkirutiinien hallintaan ja vahvistamiseen
 • vanhemman välttämättömään asiointiin, esim. sairaala- tai terapiakäynnit (käyntejä ei voi jatkuvasti järjestää kotipalvelun varaan, vaan kotipalvelu auttaa tilapäisesti. Muun lastenhoitomuodon löytämisessä autetaan)
 • vanhemman yllättävän sairastumisen tai perheen muun vaikean elämäntilanteen vuoksi (esim. vanhempien ero)

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä

 • pelkkään siivouksen tarpeeseen
 • opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi tai etätyön vuoksi
 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta
 • pelkkään kuljetuksen tarpeeseen

Tilapäisestä kotipalvelusta perittävät maksut

Käynnin pituus           Maksun suuruus
0 – 2 tuntia                  12 €
2 – 4 tuntia                  16 €
4 – 6 tuntia                  22 €
yli 6 tuntia                   26 €

Pitkäkestoisesta kotipalvelusta perittävät maksut

Jatkuvasti tai säännöllisesti kotiin annettavasta kotipalvelusta (palvelun tarve vähintään kerran viikossa, yli kolmen kuukauden ajan) peritään käyntikertojen, perheen koon ja asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu.

Asiakastiedote kotipalvelun asiakasmaksuista Lohja 2023

Tulotiedot-lomake

Neuvonta ja asiakkaaksi ilmoittautuminen

puh. 044 369 4170

Hae palvelua tai kysy lisää

vastaava ohjaaja Saija Saario, puh. 044 374 0188
sosiaaliohjaaja Erika Vainio, puh. 044 374 1157

Hakemus

lapsiperheidentukipalvelut@lohja.fi (asiointitili suomi.fi kautta suojattu yhteys)

ESITE – Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu, syksy 2022