Inbjudan till möte för allmänheten: Nedläggning av banavsnittet Lojo-Lojo sjö

Trafikverket har börjat utarbeta en järnvägsplan för nedläggning av banavsnittet.

Trafikverket har börjat utarbeta en järnvägsplan för nedläggning av banavsnittet Lojo–Lojo sjö (Lojo hamnbana).

Lojo–Lojo sjö-banan viker av från Hyvinge–Hangö-banan vid Lojo station och slutar i Pitkäniemi vid stranden av Lojo sjö. Banans längd är cirka 5 km. Järnvägstransporterna på banan slutade 2010
och underhållet av spåret avslutades 2014.

Projektet omfattar utarbetande av en järnvägsplan enligt banlagen för nedläggning av banavsnittet Lojo–Lojo sjö. Järnvägsplanen innehåller en utredning om hur villkoren för nedläggning av järnvägen uppfylls enligt banlagen och en framställning om att järnvägen läggs ned till ändamålsenliga delar.

I planen specificeras järnvägen som ska dras in, järnvägsområdena som överlåts för annat bruk och åtgärderna som ska vidtas på järnvägen före överlåtelsen samt de uppskattade kostnaderna. I järnvägsplanen fastställs också behovet av att undersöka om det finns förorenad mark.

Det allmänna mötet hålls:
Tid: 23.8.2018 kl. 18.00
Plats: Lojo huvudbibliotek, Järnefelt-salen, Karstuvägen 3

Vid mötet kan allmänheten ta del av planutkasten och framföra sin åsikt om dem. Åsikter och kommentarer kan även ges per e-post. Mötet är öppet för alla invånare i området, markägare och andra intresserade.

På plats finns Trafikverkets representant Laura Aitolehti, Lojo stads representants stadsdirektör Mika Sivula, utvecklingschef Tapio Ruutiainen stadsplaneringsarkitekt Juha Anttila, samhällsteknisk chef Seppo Lötjönen och planeringskonsultens representant Max Lagerström.

Ytterligare information om planen ger
Laura Aitolehti, Trafikverket
tfn 029 534 3240
laura.aitolehti@liikennevirasto.fi

Relaterade nyheter:

Share This