De gamlas vecka firas i Lojo i veckorna 40-41

Välkommen till fester för de äldre som arrangeras på olika håll i Lojo

Under de gamlas vecka ordnas en rad evenemang under veckorna 40-41 på olika håll i Lojo.  Evenemangen är öppna för alla äldre. De gamlas vecka firas i år under 7.10-14.10.2018 med temat:  Iloa toimeliaisuudesta – Aktivitet ger glädje.
Festerna under de gamlas vecka i Lojo arrangeras av äldrerådet i Lojo, Lojo församling, Lojo stad samt de lokala pensionärsföreningarna och andra aktörer.

Välkommen att fira de gamlas vecka!
3.10.2018 stadscentrum: Laurentiussalen, adr. Kyrkogatan 6, 08100 Lojo

Kaffeservering kl. 13.00 – 14.00, festprogrammet börjar kl. 14.00
10.10.2018 Nummi- och Pusulaområdet: Föreningshuset i Nummi, adr. Tiedonpolku 7, 09810 Nummi
Kaffeservering kl. 12.00 – 13.00, festprogrammet börjar kl. 13.00
11.10.2018 Karislojo- och Sammattiområdet: Sampaala i Sammatti, adress Lohilammentie 2, 09220 Sammatti
kaffeservering kl. 13.00, festprogrammet börjar kl. 14.00
Mer information:
Äldrerådets ordförande

Markus Karhunsaari, tfn 050 346 5996

Relaterade nyheter:

Share This