Antalet invånare i Lojo ökade även år 2021  

siluetti
Jesse Kainulainen

Utöver den mycket lyckade bostadsmässan bidrog även en mer positiv befolkningsutveckling till att år 2021 var ett bra år för Lojo. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var inflyttningsöverskottet mellan kommunerna 127 i Lojo.

-Faktorer som möjliggjort befolkningstillväxten i Lojo har varit stadens aktiva och målmedvetna satsning på produktion av tomter för småhus och egnahemshus i takt med efterfrågan samt att i rätt tid bygga kommunalteknisk infrastruktur i olika områden, säger Pekka Puistosalo, Lojo stads livskraftsdirektör.

Dessutom var antalet nettoinvandrare 104 personer förra året. Med beaktande av nativiteten och mortaliteten som helhet ökade befolkningen i Lojo stad med 109 personer enligt preliminära uppgifter om befolkningen.

– Den fina bostadsmässan i Hiidensalmi gav Lojo välförtjänt kändhet som en trivsam insjöstad där det är bra att bo och vara företagare. Vi kommer att fortsätta vår målmedvetna utveckling och marknadsföring av Lojo och strävar efter ett ännu bättre resultat för 2023, lovar Puistosalo. – Vi ska svara på den ökade efterfrågan på tomter och locka inte bara nya invånare utan även företag för vilka staden erbjuder en bra miljö både med tanke på läge och på verksamhet.

Relaterade nyheter:

Share This