Lojobornas egen skräpplockningsdag 9.5.2019

Lojo stads traditionella städtalko ordnas torsdag 9.5.2019. Kom i förväg överens om med staden var staden hämtar skräp som man tillsammans plockat och anmäl samtidigt dig, din förening eller ditt företag med i talkoarbetet!