Välkommen till skolan!

I Lojo börjar undervisningen i grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna på hösten i form av närundervisning. För många är det en ny och spännande sak att börja skolan. I synnerhet i trafiken finns det skäl att vara uppmärksam.

Skolorna har flera gemensamma riktlinjer och verksamhetssätt som förbättrar hälsosäkerheten. I skolorna fortsätter samma åtgärder som under våren: användning av munskydd, säkerställande av säkerhetsavstånd samt handtvätt. Skolan informerar via Wilma om eventuella restriktioner. Exempelvis gäller rekommendationen om munskydd fortfarande alla elever i årskurserna 6–9 och alla studerande på andra stadiet.

Skolhälsovården i Lojo ordnar coronavaccinering torsdagen den 12 augusti eller fredagen den 13 augusti för elever i årskurserna 7-9 samt elever som fyllt 12 år i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen i Lojo, oavsett hemkommun, om de vill ta den. Vaccineringarna genomförs under skoldagen och skolorna tar hand om de praktiska arrangemangen för vaccineringen.

Läsåret 2021-2022 arbets- och lovtider

🔵 Höstterminen 11.8. – 22.12.2021
Terminen inleds 11.8.2021 (onsdag)
Höstlov 18.10. – 22.10.2021 (v 42)
Jullov 23.12.2021 (torsdag) – 9.1.2022

🔵 Vårterminen 10.1. – 4.6.2022
Terminen inleds 10.1.2022 (måndag)
Sportlov 21.2. – 25.2.2022 (v 8)
Påsk 15.4. – 18.4.2022
Kristihimmelsfärdsdag 26.5.2022
Avslutning 4.6.2022 (lördag)

Vi ser gärna att vårdnadshavare tar kontakt med klassläraren, klasshandledaren eller rektorerna om man har frågor gällande skolarbetet. Elevvårdspersonalen värnar också om elevens välbefinnande.

Vi önskar alla ett trevligt läsår!

Lapset tekee tehtäviä

Relaterade nyheter:

Share This