Vaccinationerna mot fästingburen hjärninflammation fortsätter i Lojo

uppdaterad 20.9.2019

THL inkluderade en del av strandområdet vid Lojo sjö i ett riskområde för fästingburen hjärninflammation, vilket innebär att invånarna och sommarstugeägarna i området är berättigade till avgiftsfria vaccinationer vintern 2019.  I området konstaterades tretton sjukdomsfall som krävde sjukhusvård sommaren 2018.  Vaccinationerna inleddes våren 2019 och de har haft en bra effekt. Sjukdomsfallen har gått ner till fyra i sommar i Lojo.  Alla de personer som fått smittan var ovaccinerade och bara ett fall har konstaterats utanför det tidigare området.  På basis av detta görs inga ändringar när det gäller riskområdet.  Fästingburen hjärninflammation förekommer dock i hela landet, speciellt i kustområden och i söder, varför man rekommenderar att alla som rör sig ute i naturen ska vaccinera sig på egen bekostnad.  Vaccinerna kallas Ticovac och Encepur.

Du är berättigad till en avgiftsfri vaccination om du bor eller har en stadigvarande sommarbostad i ett område som THL fastställt som riskområde (vänligen se bifogad karta och gatuförteckning) och du har fyllt tre år.
Du kan också komma till en massvaccination med ett eget vaccin, receptet får du på https://pro.klinik.fi/contact/lohja eller per telefon, tfn 019 3692319. Besöket är avgiftsfritt.

Du är välkommen att vaccinera dig förutsatt att
– du inte har fått något vaccin tidigare
– du tidigare har fått ett vaccin, minst två veckor tidigare
– du har tidigare fått två vacciner, av vilka det senaste i april 2019 eller tidigare
– det har gått minst tre år efter den tredje vaccinationen

Följande massvaccinationer ordnas på Lojo centrums hälsostation (Ojamogatan 36) samt på rådgivningen i Aurlax (Liessaarigatan 2)
2.10.2019 kl. 10 – 20 (i första hand personer vars efternamn börjar med A-L)
9.10.2019 kl. 10 – 20 (i första hand personer vars efternamn börjar med M – Ö)

gatuföreckning över området med avgiftsfri vaccination mot fästingburen hjärninflammation

Relaterade nyheter:

Share This